Leirinjohdon tehtävänkuvat

Leirin johtoon kuuluvat leirinjohtaja, ohjelmapäällikkö sekä keittiöpäällikkö. Projektiryhmään kuuluvat leirinjohdon lisäksi ohjelmatiimin vetäjät ja kehitysvammaisten leiriläisten telttakylän tiiminvetäjä.

Ohjelmapäällikkö toimii lähimpänä esimiehenä kaikille ohjelmapuolen työntekijöille, keittiöpäällikkö kaikille keittiön työntekijöille sekä leirinjohtaja kaikille muille.

Leirinjohtaja

 • vastaa kesän leireistä kokonaisuutena
 • vastaa ennakkovalmisteluista
 • vastaa henkilökunnan valinnoista ja koulutuksesta
 • johtaa leirin suunnittelua, valmistelua ja toteutusta
 • raportoi hallitukselle ja toiminnanjohtajalle suunnittelun etenemisestä
 • vastaa taloudesta annetun budjetin puitteissa
 • vastaa leirin rahaliikenteestä
 • vastaa leirin omasta ja vuokratusta omaisuudesta
 • toimii työnantajan edustajana leirillä
 • toimii leirin henkilökunnan esimiehenä
 • toimii palvelutiimin, ohjelmapäällikön ja keittiöpäällikön lähimpänä esimiehenä
 • vastaa leirin turvallisuudesta
 • vastaa leirialueen kunnosta
 • vastaa leirin purkamisesta ja muista jälkitöistä
 • laatii raportin leiristä
 • hoitaa muut esimiehen antamat tehtävät

Ohjelmapäällikkö

 • vastaa leirin ohjelman suunnittelusta ja toteutuksesta kokonaisuutena
 • vastaa leirin ohjelmahankinnoista annetun budjetin puitteissa
 • vastaa osaltaan leirin valmistelusta keväällä
 • osallistuu henkilökunnan haastatteluihin ja valintoihin
 • osallistuu henkilökunnan kevään koulutukseen
 • vastaa ohjelman etukäteissuunnittelusta
 • toimii leirin ohjaajien, apuohjaajien ja ohjelmapuolen tiiminvetäjien lähimpänä esimiehenä
 • vastaa leirin käytännön asioista yhdessä leirinjohtajan kanssa
 • toimii leirinjohtajan varahenkilönä
 • johtaa leirin rakentamista, purkamista ja alueen siivoamista yhdessä leirinjohtajan kanssa
 • raportoi vastuualueestaan leirinjohtajalle
 • hoitaa muut esimiehen antamat tehtävät

Keittiöpäällikkö

 • vastaa leirin muonituksen suunnittelusta ja toteutuksesta kokonaisuutena
 • vastaa leirin muonituksesta annetun budjetin puitteissa
 • vastaa osaltaan leirin valmistelusta keväällä
 • osallistuu henkilökunnan haastatteluihin ja valintoihin
 • osallistuu henkilökunnan kevään koulutukseen
 • toimii keittiön työntekijöiden lähimpänä esimiehenä
 • vastaa keittiö- ja ruokailualueen kunnosta ja hygieniasta leirin aikana
 • johtaa leirin pystytystä, purkamista ja ylläpitoa oman vastuualueensa osalta yhdessä leirinjohtajan kanssa
 • raportoi vastuualueestaan leirinjohtajalle
 • hoitaa muut esimiehen antamat tehtävät

Kehitysvammaisten leiriläisten telttakylän tiiminvetäjä eli keva-vastaava

 • vastaa kehitysvammaisten leireistä kokonaisuutena
 • vastaa osaltaan leirin valmistelusta keväällä
 • osallistuu henkilökunnan haastatteluihin ja valintoihin
 • osallistuu henkilökunnan kevään koulutukseen
 • osallistuu kehitysvammaisten leiriläisten valintaan leirille
 • huolehtii yhteydenpidosta kehitysvammaisten leiriläisten koteihin
 • toimii kehitysvammaisten leiriläisten ohjaajatiimin tiiminvetäjänä
 • raportoi vastuualueestaan leirinjohtajalle
 • osallistuu leirin pystytykseen ja purkamiseen
 • osallistuu leirialueen puhtaanapitoon ja siivoukseen
 • pystyttää ja purkaa leirillä tarvittavia rakennelmia
 • hoitaa muut esimiehen antamat tehtävät

Ohjelmatiimin vetäjä eli jedimestari

 • toimii ohjelmatiimin eli jeditiimin tiiminvetäjänä
 • osallistuu henkilökunnan haastatteluihin ja valintoihin
 • osallistuu henkilökunnan kevään koulutukseen
 • vastaa leirien teemapäivistä
 • huolehtii erillisistä projekteista
 • osallistuu ohjelmarungon suunnitteluun ohjelmapäällikön kanssa
 • vastaa ohjelmatoimiston kunnosta kokonaisuutena
 • raportoi vastuualueestaan ohjelmapäällikölle
 • osallistuu leirin pystytykseen ja purkamiseen
 • osallistuu leirialueen puhtaanapitoon ja siivoukseen
 • hoitaa muut esimiehen antamat tehtävät

Palvelutiimin vetäjä

Keväällä palvelutiimin vetäjä toimii osana projektiryhmää, osallistuu henkilökunnan rekrytointiin ja koulutukseen, sekä kesän muuhun suunnittelutoimintaan muiden tiiminvetäjien tavoin. Kesällä palvelutiimin vetäjän tehtävä liitetään osaksi toista palvelutiimin tehtävää. Palvelutiimin tehtävät liitetään osaksi joko toimistosihteerin, huoltomiehen, mediavastaavan, ensiapuvastaavan tai palvelutiimin yleishenkilön tehtävää. Yövalvojan tehtävään tiiminvetäjän tehtäviä ei voida liittää.

 • hoitaa oman perustehtävänsä palvelutiimissä
 • toimii palvelutiimin tiiminvetäjänä
 • vastaa osaltaan leirin valmistelusta keväällä
 • osallistuu henkilökunnan haastatteluihin ja valintoihin
 • osallistuu henkilökunnan kevään koulutukseen
 • vastaa kesällä palvelutiimin yhteisten tehtävien työnjaosta
 • johtaa puhetta palvelutiimin palavereissa
 • huolehtii tiedonkulusta palvelutiimin ja muun leirin välillä
 • raportoi vastuualueestaan leirinjohtajalle
 • osallistuu leirin pystytykseen ja purkamiseen
 • osallistuu leirialueen puhtaanapitoon ja siivoukseen
 • hoitaa muut esimiehen antamat tehtävät