RAY-alennus, kunta-alennus ja omakustanteinen leirijakso

Omakustanteinen leirijakso

Omakustanteinen leiri kattaa leirin todelliset kulut. Leiri on omakustannehintainen, mikäli perusteet RAY:n alennukseen eivät täyty tai leiriläinen tai brontto (yläkouluikäinen leiriläinen) tulee ammatillisesta perhekodista, laitoksesta tai vastaavasta. Sijaisperheessä asuvat lapset ja nuoret ovat oikeutettuja RAY:n tukeen. Leiri on lastenleirin brontolle omakustanteinen, mikäli hänellä ei ole aiempaa kokemusta Leirikesän leireiltä.

Leiri on omakustannehintainen myös, jos lapsi ei asu vakituisesti Suomessa.

RAY-alennettu leiri

Leirimaksuun on mahdollisuus saada RAY:n tukea (eli alennusta leirimaksusta) erilaisin perustein, jotka liittyvät lapseen tai perheeseen.

RAY:n tukea saavat automaattisesti kaikki lastenleirien brontot, joilla on aiempaa kokemusta Leirikesän leireiltä. Nuorten leirin leirimaksuun saa RAY:n tuen, jos sosiaaliset, terveydelliset tai taloudelliset perusteet täyttyvät.

Lapsi voi osallistua pääsääntöisesti vuosittain yhdelle (1) leirille RAY:n alennuksella. Leirille voi osallistua RAY:n alennuksella uudelleen, mikäli leirille jää tilaa. Osallistumiskertojen rajoitus ei koske bronttoja tai omakustanteisia leirejä.

Alta löydät joitakin esimerkkejä perusteista, jotka oikeuttavat RAY:n tukeen leirimaksussa.

Sosiaalisia perusteita ovat esimerkiksi:

   • lapsen sosiaalisen kasvamisen tuki
   • yksinäisyys
   • kiusaaminen
   • netti- ja peliriippuvuus
   • oppimisvaikeudet
   • maahanmuuttajatausta
   • pakolaistausta
   • monikulttuurinen tausta
   • perheen jaksaminen
   • perheessä päihdeongelma
   • ikääntyneet vanhemmat
   • uusperhe
   • monikkoperhe
   • eroperhe
   • yksinhuoltajuus
   • perheessä yli kolme lasta
   • nuoremman sisaruksen syntymä äskettäin
   • vakava sairastuminen tai kuolema lähipiirissä
   • perhe syrjäytynyt

Terveydellisiä perusteita ovat esimerkiksi:

   • lapsen pitkäaikaissairaus (esim. keliakia, diabetes, astma)
   • perheessä esim. kehitysvammainen, kuulo- tai näkörajoitteinen
   • lapsen tai muun sisaruksen kehityshäiriö (esim. adhd, dysfasia)
   • lapsen arkeen vaikuttava allergia
   • perheessä liikuntarajoitteita (esim. pyörätuoli)
   • perheessä mielenterveyssairaus
   • perheessä arkeen vaikuttava sairaus (esim. syöpä, riippuvuus, reuma)

Taloudellisia perusteita ovat esimerkiksi:

   • työttömyys
   • pienet tulot
   • suuri perhe
   • opiskelijatalous
   • eläkeläistalous
   • huoltajalla rahapeliriippuvuus
   • ylivelkaantuminen
   • velkajärjestely
   • ulosotto

Kunta-alennus

Helsinki, Espoo ja Vantaa tukevat Leirikesän toimintaan osallistuvia oman kaupungin lapsia. Leirihinnastossa alennus jo huomioitu niin RAY:n tukemnassa kuin omakustanteisessa hinnassa.

Muuta tukea leirimaksuun

Leirikesällä voi olla muita tukia - esimerkiksi säätiöiden avustuksia, joilla voimme tukea lapsen leiriä. Säätiöiden tuet ovat yleensä jo leirihinnaston hinnoissa huomioitu.

Leirimaksuun voi – ja kannattaa kysyä! – tukea myös oman kunnan sosiaalitoimesta. Useat kunnat varaavat rahaa lasten lomatoimintaan. Kysy lisää omalta sosiaalityöntekijältäsi.

Huomaa, että leirihakemus tehdään aina Leirikesälle, mutta kunnan tuki (eli sosiaalitoimen maksusitoumus leirimaksuun) haetaan erikseen kunnalta.

Myös omalta mahdolliselta jäsenjärjestöltä kannattaa tiedustella tukea lapsen leirimaksuun.