Veikkauksen alennus, kunta-alennus ja muut mahdolliset tukimuodot

Veikkauksen alennus ja alennukseen oikeuttavat perusteet

Yöleirin leirimaksuun on mahdollisuus saada Veikkauksen tukea, eli alennusta leirimaksusta. Alennusta myönnetään erilaisista sosiaalisista ja terveydellisistä tai taloudellisista perusteista, jotka liittyvät leirille lähtevään lapseen tai lapsen perheeseen.

Alennusta haetaan samalla lomakkeella, jolla ilmoittaudutaan leirille. Lomakkeesta täytetään alennukseen liittyvät kohdat.

Veikkauksen alennusta saavat automaattisesti kaikki tavalliselle lastenleirille osallistuvat brontot (B), jotka ovat joskus aiemmin osallistuneet Leirikesä ry:n järjestämälle yöleirille. Nuorten leiriin voi saada Veikkauksen alennuksen, jos lapsen tai lapsen perheen sosiaaliset, terveydelliset tai taloudelliset perusteet täyttyvät.

Lapsi voi osallistua pääsääntöisesti vuosittain yhdelle (1) leirille Veikkauksen alennuksella. Leirille voi osallistua Veikkauksen alennuksella uudelleen, mikäli leirille jää tilaa. Tämä rajoitus ei koske bronttoja (B) tai lapsia, jotka osallistuvat leirille ilman alennusta.

Alta löydät joitakin esimerkkejä perusteista, jotka oikeuttavat Veikkauksen alennukseen leirimaksussa:

Sosiaalisia perusteita voivat olla esimerkiksi jokin tai jotkin seuraavista:

 • lapsen sosiaalisen kasvamisen tuki
 • yksinäisyys
 • kiusaaminen
 • netti- ja peliriippuvuus
 • oppimisvaikeudet
 • maahanmuuttajatausta
 • pakolaistausta
 • monikulttuurinen tausta
 • perheen jaksaminen
 • perheessä päihdeongelma
 • ikääntyneet vanhemmat
 • uusperhe
 • monikkoperhe
 • eroperhe
 • yksinhuoltajuus
 • perheessä yli kolme lasta
 • nuoremman sisaruksen syntymä äskettäin
 • vakava sairastuminen tai kuolema lähipiirissä
 • perhe syrjäytynyt

 

Terveydellisiä perusteita voivat olla esimerkiksi jokin tai jotkin seuraavista:

 • lapsen pitkäaikaissairaus (esim. keliakia, diabetes, astma)
 • perheessä esim. kehitysvammainen, kuulo- tai näkörajoitteinen
 • lapsen tai muun sisaruksen kehityshäiriö (esim. adhd, dysfasia)
 • lapsen arkeen vaikuttava allergia
 • perheessä liikuntarajoitteita (esim. pyörätuoli)
 • perheessä mielenterveyssairaus
 • perheessä arkeen vaikuttava sairaus (esim. syöpä, riippuvuus, reuma)

 

Taloudellisia perusteita voivat olla esimerkiksi jokin tai jotkin seuraavista:

 • työttömyys
 • pienet tulot
 • suuri perhe
 • opiskelijatalous
 • eläkeläistalous
 • huoltajalla rahapeliriippuvuus
 • ylivelkaantuminen
 • velkajärjestely
 • ulosotto

Huomaa, että Veikkauksen alennukseen on joitakin rajoituksia. Seuraavissa tilanteissa leirimaksuun ei voi saada Veikkauksen alennusta:

 • leirille osallistuva lapsi tulee ammatillisesta perhekodista, laitoksesta tai vastaavasta osakeyhtiömuotoisesta organisaatiosta
 • leirille osallistuva lapsi ei asu vakituisesti Suomessa
 • tavalliselle lasten leirille osallistuva brontto (B), joka ei ole koskaan ollut Leirikesän leirillä

Kunta-alennus

Helsingin, Espoon ja Vantaan kunnat tukevat Leirikesän yöleireille osallistuvia oman kaupungin lasten leirimaksuja. Leirihinnastossa kunta-alennukset on jo huomioitu. Kunta-alennusta ei tarvitse hakea erikseen, vaan kunta-alennus annetaan automaattisesti lapsen kotikunnan perusteella.

Muuta tukea leirimaksuun

Leirikesällä voi olla muita tukia - esimerkiksi säätiöiden avustuksia, joilla voimme tukea lapsen leiriä. Säätiöiden tuet ovat yleensä jo leirihinnaston hinnoissa huomioitu.

Leirimaksuun voi – ja kannattaa kysyä! – tukea myös oman kunnan sosiaalitoimesta. Useat kunnat varaavat rahaa lasten lomatoimintaan. Kysy lisää omalta sosiaalityöntekijältäsi.

Huomaa, että leirihakemus tehdään aina Leirikesälle, mutta kunnan tuki (eli sosiaalitoimen maksusitoumus leirimaksuun) haetaan erikseen kunnalta.

Myös omalta mahdolliselta jäsenjärjestöltä kannattaa tiedustella tukea lapsen leirimaksuun.