Päivitetty 27.8.2020

Leirikesä ry:n yleiset varaus- ja peruutusehdot

Yleiset varaus-, maksu- ja peruutusehdot sekä ohjeet Leirikesä ry:n tarjoamissa tapahtumissa ja tuotteissa.

Leirikesä ry:llä on oikeus muuttaa tässä ilmoitettuja varaus-, maksu- ja peruutusehtoja, mikäli se on perusteltua lainsäädännössä tai sen tulkinnassa tapahtuneen muutoksen tai Leirikesä ry:n toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten vuoksi.

VARAAMINEN

Kaikille Leirikesä ry:n leirijaksoille ilmoittaudutaan internetissä osoitteessa https://varaus.leiri.fi toimivassa varauspalvelussa tai täyttämällä paperinen ilmoittautumislomake ja toimittamalla lomake Leirikesä ry:n toimistolle Helsinkiin. Varauspalvelun kautta tai paperilomakkeella tehty ilmoittautuminen vahvistetaan teknisesti tai manuaalisesti Leirikesä ry:n toimesta. Sähköpostitse tai kirjeenä lähetetty varausvahvistus, eli lasku katsotaan leirijakson varaukseksi.

Leirijakson/laskun hinta sisältää täyden ylläpidon leirillä, ohjaajien huolenpidon, ensisijaisen tapaturmavakuutuksen sekä runsaasti hauskaa ohjelmaa koko leirin täydeltä ja telttamajoituksen kesäleirillä tai sisämajoituksen talvileirillä (vain yöleirit).

Bussikuljetukset ja muut mahdolliset lisäpalvelut varataan tarpeen mukaan, eivätkä sisälly leirijakson hintaan.

Maksaminen

Peruutus

Varauksen muuttaminen

Lisäpalvelut

Leirin keskeytys

Muuta tukea leirimaksuun

MAKSAMINEN

Tiivistelmä: leirivarauksen voi maksaa laskulla, eri pankkien verkkomaksuna, Visa- tai Mastercard-korteilla ja joillakin mobiilisovelluksilla. Jos leirijakson alkuun on yli 4 viikkoa, leirivarauksen maksuaika on 14 vrk laskun päiväyksestä. Lähempänä leirin alkua maksuaika on lyhyempi.

Useimmat leirijaksot voi maksaa varauksen yhteydessä verkossa pankin verkkomaksuna, Visa- tai Mastercard-korteilla tai joillakin mobiilisovelluksilla (esimerkiksi Pivo, Siirto ja MobilePay). Leirivarauksen voi myös maksaa sähköpostitse toimitettavalla PDF-laskulla tai postitse kirjeenä lähetettävällä paperilaskulla. Kaikki maksutavat ovat postitse lähetettävää paperilaskua lukuun ottamatta maksuttomia.

Varattu leirijakso (lasku) tulee maksaa viimeistään eräpäivänä. Leirijakson ajankohta vaikuttaa laskun maksuaikaan seuraavasti:

Paperilasku postitse, PDF-lasku sähköpostitse ja maksulinkki sähköpostitse:

Verkkomaksu:

PERUUTUS

Tiivistelmä: leirivarauksen voi peruuttaa kuluttomasti 14 vrk ajan varauspäivästä, jos leirijakson alkuun on vähintään 21 vuorokautta. 14 vrk peruutusajan jälkeen varaus on sitova, ja peruutuksesta veloitetaan 100 % leirin hinta. Jos leirijakson alkuun on alle 21 vuorokautta, varaus on heti sitova. Kesäleirien peruutukseen liittyy joustavampia erityisehtoja.

Varatun leirijakson voi peruuttaa tekemällä peruutusilmoituksen Leirikesä ry:n Helsingin toimistolle:

Peruutusta ei voi tehdä esim. suullisesti leiripaikalle, teksti- tai WhatsApp-viestillä tai Facebook Messengerin tai Instagramin Direct-viestien kautta.

Peruutuksen yhteydessä leirivarauksesta jo maksettu hinta palautetaan mahdollisten toimisto- tai peruutuskulujen vähentämisen jälkeen asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille.

Laskun alkuperäisen eräpäivän jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitetaan aina toimistokulut.

Toimistokulut ovat 10 EUR per osallistuja.

Jos asiakas ei osallistu leirille, eikä ole peruuttanut varattua leirijaksoa peruutusehtojen mukaisesti, peruutuksesta veloitetaan peruutuskuluna 100 % leirijakson hinnasta.

Sairastapaukset: Leirijakson voi peruuttaa vielä ennen leirin alkua akuutin sairastapauksen vuoksi. Sairastapauksessa leirijaksosta maksettu hinta hyvitetään asiakkaalle vähennettynä toimistokuluilla 10 euroa. Maksun palautuksen edellytyksenä on lääkärintodistuksen toimittaminen Leirikesä ry:n toimistolle. Lääkärintodistuksesta tulee käydä ilmi leirinaikainen este osallistumiselle.

JÄRJESTÄJÄN OIKEUS PERUUTTAA LEIRIJAKSO:

Alhainen osanottajamäärä: Jos mille tahansa leirijaksolle on 20 vuorokautta ennen leirijakson alkua ilmoittautunut alle 15 asiakasta (14 asiakasta tai vähemmän), niin leirijakso voidaan peruuttaa ja jo maksetut rahat palautetaan asiakkaille.

Ylivoimainen este: Jos kohtaamme ylivoimaisen esteen, force majeure-tilanteen, tai Leirikesä ry:stä riippumattoman esteen, joka pakottaa Leirikesä ry:tä peruuttamaan leirijakson kokonaan, eikä asiakkaalle voida tarjota korvaavaa leirijaksoa, asiakkaalle palautetaan jo maksetusta leirimaksusta 50 %. Tällaisessa tilanteessa asiakas ei voi saada vahingonkorvausta ylimääräisistä tai hyödyttömäksi käyneistä kuluista, joita tilanteesta saattaa aiheutua.

VARAUKSEN MUUTTAMINEN

Tiivistelmä: leirivarauksen muuttamiseen sovelletaan peruutusehtoja. Leirivarausta voi muuttaa kuluttomasti 14 vrk ajan varauspäivästä, jos leirijakson alkuun on yli 4 viikkoa. 14 vrk peruutusajan jälkeen varaus on sitova, ja muutoksesta veloitetaan 100 % alkuperäisen leirin hinta ja toimistokulut. Jos leirin alkuun on alle 4 viikkoa, varaus on heti sitova.

Leirivarauksen muuttamiseen sovelletaan peruutusehtoja.

Laskun alkuperäisen eräpäivän jälkeen tehdyistä muutoksista veloitetaan aina toimistokulut.

Toimistokulut ovat 10 EUR per osallistuja.

LISÄPALVELUT

Ilmoittautumisen yhteydessä (varauspalvelu) asiakas voi mahdollisesti ostaa erilaisia leirijaksoon liittyviä lisäpalveluita. Lisäpalveluita voivat olla muun muassa tilausbussikuljetukset leiripaikalle, erilaiset leirituotteet, kuten USB-muistitikku tai muu tallennusmedia, vaatteet ja tavarat, leiritoimintaan liittyvät varusteet ja maksuvälineet. Lisäpalvelut voi tilata myös erikseen ilmoittautumisen jälkeen varauspalvelun ”OMASIVU”lta.

LEIRIN KESKEYTYS

Joskus lapsen leiri keskeytyy. Keskeytykselle voi olla monta erilaista syytä, esimerkiksi:

Tällaisissa tilanteissa asiasta ilmoitetaan kotiin ja kotiväen täytyy hakea lapsi kotiin. Edellä kuvatuissa ja muissa vastaavissa tapauksissa leirimaksua ei palauteta.

 

 

MUUTA TUKEA LEIRIMAKSUUN

Useat kunnat varaavat rahaa lasten lomatoimintaan, joten oman kunnan avustusta kannattaa hakea. Kysy lisää omalta sosiaalityöntekijältäsi. Huomaa, että leirihakemus tehdään aina Leirikesälle, mutta kunnan maksutuki (eli sosiaalitoimen maksusitoumus leirimaksuun) haetaan erikseen kunnalta.

Laskutamme maksusitoumukset suoraan niiden myöntäjältä (kunnille lähetettävän laskun summa saattaa poiketa perheelle lähetetystä laskusta, lisätietoja saatte tarvittaessa toimistolta).