Palkkauksemme noudattaa Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta

Kaikissa palkoissa taustalla on kunkin tehtävän työehtosopimuksen vaativuusluokan mukainen kuukausipalkka, josta tuntipalkka tai viikkopalkan perusosa muodostuu.

Yöleirien työntekijöille maksetaan myös lisiä, jotka muodostuvat työvuoron mukaisista ilta-, yö-, lauantai-, sunnuntai- ja pyhätunneista, sekä mahdollisista lisätunneista. Lisien määrä on leirityössä keskimäärin 20 % lisää peruspalkkaan (työvuorosta riippuen).

Kesäkaudella maksamme alle 25-vuotiaalle, lyhyessä työsuhteessa olevalle työntekijälle työehtosopimuksen mukaisesti 75 % tehtäväkohtaisesta palkasta.

Palkan lisäksi maksamme leirityöntekijöille lomakorvausta, joka on 9 % omasta palkasta. Lomakorvausta maksetaan, koska työntekijät eivät ehdi pitää lomaa lyhyen työsuhteen aikana.

Esimerkkejä kesäkauden 2021 palkoista: