Erilaiset leiriläisryhmät

Telttakylät

Leiriläiset majoittuvat leireillä tavallisesti noin 16-18 lapsen ryhmissä, joita kutsutaan telttakyliksi. Kiljavalla ovat mm. Maahiset, Wompatit, Venkoset, Drontit... Mikä telttakylä olisi mieluisin? Kesäleireillä telttakylässä on viisi telttaa, joihin kuhunkin voi majoittua 2-5 leiriläistä. Leiriläiset ovat iältään alakouluikäisiä, pienimmät vasta koulun aloittaneita ja vanhimmat ehkä yläkouluun siirtyviä. Kussakin telttakylässä on leiristä riippuen 2-4 omaa ohjaajaa, joiden lisäksi leirillä on myös niin sanottuja yleisohjaajia huolehtimassa leirin sujumisesta ja korkealaatuisesta leiriohjelmasta.

Erityiset lapset 

Jokainen leiriläinen on erityinen ja jokaisen tarpeet ja toiveet huomioidaan leirillä niin hyvin kuin mahdollista.

Avustajaa tarvitsevat leiriläiset

Lisäksi telttakylissä on joskus myös muita enemmän aikuisen tukea tarvitsevia leiriläisiä. Leiriläisellä voi olla oma tai yhteinen ohjaaja toisen avustajallisen leiriläisen kanssa eli telttakylässä on tällöin tavallista enemmän ohjaajia. Avustajaa tarvitsevan leiriläisen leireily onnistuu hienosti, kun leirillä tiedetään lapsen tarpeet jo etukäteen ja niihin pystytään valmistautumaan ajoissa. Muut leiriläiset eivät tiedä, eivätkä välttämättä edes huomaa leirin aikana, että telttakylässä on avustajallinen leiriläinen.

Kehitysvammaiset leiriläiset

Joillakin Kiljavan leirijaksoilla on kehitysvammaisten leiriläisten ryhmä. Kehitysvammaisten leiriläisten ohjaustarpeet ovat usein leiriolosuhteissa muita leiriläisiä merkittävästi suuremmat ja lapset ovatkin leirillä lähes aina omana ryhmänään. Muiden telttakylien kanssa tehdään paljon yhteistyötä ja lähtökohta leirillä onkin se, että kehitysvammaiset osallistuvat leiriin samalla tavoin kuin kaikki muutkin lapset.

Brontot

Lisäksi suurimmalla osalla leireistä on bronttoja, eli leiriläisisä, jotka toimivat leireillä "isoveljinä ja -siskoina". Brontto on ollut aiemminkin leireillä sekä tuntee leirialueen ja leirin tavat jo valmiiksi. Jokaisella brontolla on leirillä oma nimikkotelttakylä, jonka lapset ja ohjaajat tulevat leirin aikana hyvinkin tutuiksi. Brontot auttavat leirillä ohjaajia pienissä askareissa ja pääsevät usein myös mukaan järjestämään ohjelmaa muulle leirille.