Leirikesä hakee leirinjohtajia ja henkilökuntaa Uuden vuoden leirille ja Hiihtolomaleirille töihin. Työntekijöiltä odotetaan työkokemusta Leirikesän leireiltä.

Molemmille leireille etsitään

  • leirinjohtajaa
  • keittiöpäällikköä
  • apuemäntää
  • useita ohjaajia ja apuohjaajia
  • yövalvojaa
  • useita keittiöapulaisia

Lisäksi Uuden vuoden leirille estitään

  • kehitysvammaisten leiriläisten leiritoiminnan vastaavaa

Leirinjohtajalta, keittiöpäälliköltä, kehitysvammaisten leiritoiminnan vastaavalta ja yövalvojalta edellytetään täysi-ikäisyyttä. Myös ohjaajilla ja apuohjaajilla täysi-ikäisyys katsotaan eduksi.

  • Molempien leirien leirinjohtajien ja Uuden vuoden leirin henkilökunna viimeinen hakupäivä on 2.11.2014.
  • Hiihtolomaleirin henkilökunnan viimeinen hakupäivä on 6.1.2015.

Katso lisää kohdasta avoimet työpaikat https://www.leiri.fi/leirikesa-ry/avoimet-tyopaikat-2.html