Leirikesä – världens bästa barnläger!

Leirikesäs läger erbjuder barn och ungdomar glädje och nöje, umgänge med kompisar och minnesvärda upplevelser året runt.

Leirikesäs läger är avsedda för alla barn och ungdomar i åldrarna 7–16. I samarbete med familjer, skolor, kommuner och städer, bidragsgivare och ett flertal organisationer erbjuder vi varje år nästan 4500 barn och ungdomar en minnesvärd semester – Leirikesäs läger.

På våra läger ansvarar vår skickliga och trygga personal för lägerarrangemangen, kvaliteten på lägerprogrammet och den goda maten. Vi sysselsätter årligen över 200 unga vuxna som skapar bästa möjliga Leirikesä-läger.

Välkommen med på lägret eller som partner för att möjliggöra världens bästa semester för barn och ungdomar!


Daglägret erbjuder barnen rolig och trygg verksamhet nära hemmet!

Dagläger innebär att lägret erbjuder aktiviteter från morgonen till eftermiddagen, och att man i slutet av varje dag återvänder hem.

Bekanta dig med de olika daglägren

 • Scoutdagläger
 • Scouternas Dagläger
 • International Day Camps / Internationella Dagläger

Daglägren är avsedda för skolelever i åldrarna 7–10 och 10–12. Daglägren hålls i juni i Helsingfors, Esbo och Vanda och under skolelevernas höst- och vinterlov i Helsingfors. Daglägren hålls ofta i närheten av det område där de deltagande barnen är bosatta.

Daglägrens längd är vanligtvis 4–5 dagar från måndag till torsdag eller måndag till fredag. Programmet anordnas vanligtvis från kl. 9 till 16.

Daglägrets pris

Daglägrets pris bestäms av lägrets längd och barnets hemort och varierar mellan cirka 100 och 200 euro.

I priset ingår lunch och mellanmål, ledarnas tillsyn, primär olycksfallsförsäkring och rikligt med roligt program under hela lägret. För vissa läger är det möjligt att anhålla om stipendium, dvs. en rabatt på lägerpriset.

Lägerprogram och aktiviteter

Daglägrens program går ut på att lära känna nya lägerkompisar, leka och spela, göra utflykter i omgivningen, snickra och pyssla, laga mat och göra andra trevliga lägeraktiviteter. Varje lägerdag inkluderar lunch och mellanmål.

Ett barn kan delta i ett eller flera dagläger under året.

Anmäl dig till lägret

Information om alla dagläger finns i Leirikesäs bokningstjänst. I bokningstjänsten kan du anmäla ett barn till lägret, se och redigera din egen och ditt barns information och använda många olika betalningsmetoder för att erlägga lägeravgiften.

Ett nattläger i hjärtat av naturen är barnets alldeles egna semester och trygga äventyr!

Ett nattläger innebär att man deltar i lägret dygnet runt från början till slut. Övernattningarna sker tillsammans med andra i tält eller inomhus i lägercentra. Aktiviteter och ledd verksamhet ordnas från morgon till kväll.

Ta en titt

 • Kiljavan Leirikesä®
 • Kesärinteen Leirikesä

Kom också ihåg vinterns nattläger!

Nattlägren är avsedda för barn 7–12 år, ungdomar i åldern 13–15 och vissa läger är öppna för ungdomar upp till 16 år. Nattlägrens längd är vanligtvis 3–6 dagar. Lägret börjar ofta på en söndag och slutar till exempel påföljande onsdag eller lördag. Lägren hålls från början av juni till början av augusti, dvs. under sommarens hela skollov. Nattläger hålls också under vinterns skollov.

Nattlägren har också platser för barn och unga med funktionsvariationer. Även barn som behöver en personlig assistent kan delta i lägren. Assistenten ordnas via oss.

Nattlägren anordnas i södra Finland, i moderna lägercentra av hög kvalitet, till exempel i Hyvinge eller Tusby. Samtliga nattläger kan nås med egen bil eller med abonnerad buss (mot tilläggsavgift). Plats på bussen kan reserveras i samband med anmälningen.

Nattlägrens pris

Ett veckolångt nattläger kostar vanligtvis cirka 170 € med rabatter. Exakta priser finns i prislistan (endast på finska).

Priset på ett nattläger beror på många faktorer. Grundpriset för lägret varierar mellan 248–320 €, beroende på lägrets längd, men det är möjligt att få flera olika rabatter på priset. Mer information om olika rabatter finns på den här sidan.

Lägerpriserna för barn med funktionsvariation och till exempel barn som behöver personlig assistent är högre än dessa exempelpriser.

I lägrets pris ingår helpension under lägret, tältboende på Kiljava sommarläger eller inomhusboende på vinterläger och sommarläger vid Kesärinne, ledarnas tillsyn, primär olycksfallsförsäkring och rikligt med roligt program under hela lägret.

Lägerprogram och aktiviteter

Kiljava nattläger är sommartid traditionella tältläger och på Kesärinne-lägren övernattar man inomhus i lägercentra. Lägren har ett fartfyllt temaprogram, hobby- och pysselklubbar och lugna stunder i tältbyn tillsammans med den egna gruppen.

På barnens egen fritid klättrar man till exempel på klättervägg, hoppar på studsmatta eller simmar i en sjö eller i havet – olika lägerplatser har aningen olika programinnehåll. På vintern övernattar man inne i lägercentra och programmet äger rum både utomhus och inomhus.

Varje lägerdag inkluderar upp till fem gemensamma måltider och mitt på dagen kan man göra inköp i lägerkiosken.

Anmäl dig till lägret

Information om alla dagläger finns i Leirikesäs bokningstjänst. I bokningstjänsten kan du anmäla dig till lägret, se och redigera din egen och ditt barns information och välja mellan många olika betalningsmetoder för att erlägga lägeravgiften.

Leirikesäs löfte

Läs Leirikesäs löfte nedan – det här lovar vi de barn och vårdnadshavare som deltar i lägret! Löftet kan läsas i sin helhet här (endast på finska).

1. Leirikesäs läger erbjuder traditionell lägeranda och ett medryckande lägerprogram

2. Lägerdeltagarna tas om hand på bästa möjliga sätt

3. På lägret lär man sig nytt och lägret stöder ens utveckling

4. Lägret har entusiastisk, sakkunnig och utbildad personal

5. Informationen löper smidigt mellan hemmet och lägret


Understödd semester för alla typer av barn

Understödd semester innebär att barnet kan åka på semester till nattlägret till ett lägre pris, dvs få rabatt på lägeravgiften. Nästan alla barn kan ansöka om understödd semester på Leirikesäs läger.

En semester som stöds är ca 50 % förmånligare

Den understödda semestern kostar ungefär hälften av lägrets normalpris. Ett typiskt sex dagars understött nattläger kostar cirka 170 €. Utan stöd kostar motsvarande läger cirka 320 €.

Rabatten beviljas på grundval av sociala, ekonomiska eller hälsomässiga skäl relaterade till barnet eller familjen. Anledningarna kan vara flera, och behöver inte vara direkt relaterade till det barn som deltar i lägret.

Som regel kan ett barn årligen delta i ett (1) läger till nedsatt pris, men rabatten kan utnyttjas under samma kalenderår, om det finns plats på lägret.

På egen bekostnad, dvs utan rabatt, kan man delta i lägret så många gånger om året man önskar.

Anhåll om rabatten i samband med anmälningen

Rabatten anhålls i samband med att barnet anmäls till lägret genom att fylla i punkterna angående rabatten på anmälningsblanketten.

Sociala kriterier kan till exempel utgöras av ett eller flera av följande:

 • stöd för barnets sociala utveckling
 • ensamhet
 • mobbning
 • nät- och spelberoende
 • inlärningsproblem
 • invandrarbakgrund
 • flyktingbakgrund
 • mångkulturell bakgrund
 • familjens ork
 • missbruk inom familjen
 • äldre föräldrar
 • ombildad familj
 • flerlingsfamilj
 • skilsmässofamilj
 • enföräldersfamilj
 • familj med fler än tre barn
 • födsel av ett yngre syskon nyligen
 • allvarlig sjukdom eller dödsfall i närkretsen
 • utslagen familj

Ekonomiska kriterier kan till exempel utgöras av ett eller flera av följande:

 • arbetslöshet
 • låg inkomst
 • storfamilj
 • studerandehushåll
 • pensionärshushåll
 • vårdnadshavarens spelberoende
 • överskuldsättning
 • skuldsanering
 • utmätning

Hälsomässiga kriterier kan till exempel utgöras av ett eller flera av följande:

 • barnets långvariga sjukdom (t.ex. celiaki, diabetes, astma)
 • familjemedlem med funktionsvariation såsom hörsel- eller synskada
 • funktionsvariation hos barnet eller annat syskon (t ex adhd, dysfasi)
 • allergi som påverkar barnets vardag
 • familjemedlem med nedsatt rörlighet (t.ex. i rullstol)
 • familjemedlem med psykisk ohälsa
 • familjemedlem med sjukdom som påverkar vardagen (t.ex. cancer, missbruk, reumatism)

När kan man inte få rabatt?

För tillfället kan man inte få rabatt för ett dagläger. Dessutom beviljas ingen rabatt för nattläger i följande situationer:

 • barnet som deltar i lägret kommer från ett professionellt familjehem, en institution eller liknande organisation i form av ett aktiebolag
 • barnet som deltar i lägret är inte permanent bosatt i Finland

Övriga stöd för lägeravgiften

Vi kan eventuellt bevilja ett stipendium för att stödja erläggandet av ett barns lägeravgift om barnets familj står inför ekonomiska utmaningar. Efter stipendiet återstår vanligtvis en självrisk på 20–50 EUR att betala. Klicka här (endast på finska) för mer information om stipendier och ansökningsinstruktioner.

Den egna kommunens socialtjänst kan också kontaktas för hjälp med erläggandet av lägeravgiften.


Leirikesä ry sysselsätter varje år fler än 200 unga vuxna under lägren

Vi är en populär arbetsgivare och får speciellt för sommarjobben årligen ansökningar av upp till 1 000 entusiastiska sökande. Våra yngsta anställda är 15-åringar som får sin första kontakt med arbetslivet. Vi erbjuder alla som har valts ut för sommarjobben utbildning och orientering i sin egen uppgift och i Leirikesäs verksamhet i allmänhet. Vi gör upp skriftliga arbetsavtal och när anställningsförhållandet upphör får de anställda ett arbetsintyg.

Leirikesä ry är varje anställds arbetsgivare. Vi följer kollektivavtalet och tillhandahåller företagshälsovård. Förutom ett mycket meningsfullt jobb erbjuder vi en underbar arbetsgemenskap och förmodligen livslånga vänner!

De olika lägren erbjuder många olika uppgifter och jobb, som erbjuder variation och lämpligt med utmaningar för var och en. Leirikesä erbjuder också mycket goda möjligheter till avancemang till alltmer ansvarsfulla uppgifter inom lägerorganisationen. Vi berättar till exempel stolt om hur en blyg och osäker hjälpledare har utvecklats hela vägen till lägerledare och fått en utmärkt grund för framtida framgång i arbetslivet!

Vi söker personal året runt

 • vi rekryterar årligen under december–januari månader personal till sommarsäsongen, via vår webbplats
 • vi erbjuder utbildning för arbetsuppgifterna under våren, före sommarsäsongen. Utbildningarna omfattar till exempel lägertrygghet, lägerpraxis, Leirikesäs värden och vårt sätt att arbeta. De yngsta utbildas vid sidan om i arbetslivets vardag.
 • under våren rekryterar vi medarbetare för olika berednings- och kommunikationsprojekt bland dem som redan har haft anställning
 • höstens lägerpersonal rekryteras i augusti bland dem som redan har haft anställning
 • vinterns lägerpersonal rekryteras i november–december månader bland dem som redan har haft anställning
 • lägerledarna för den kommande sommaren rekryteras vanligtvis i oktober bland dem som redan har haft anställning
 • efter valet av lägerledare rekryteras lednings- och projektgrupper i oktober–november månader bland dem som redan har haft anställning

Kan du vara med om att ordna världens bästa barnläger?

Skicka oss din arbetsansökan så tar vi reda på det!


Kontaktinformation

Ring oss: (09) 8865 1280

mån–tors kl. 10.00–15.00

fre stängt

Om vi inte har möjlighet att svara ber vi dig lämna ett meddelande på telefonsvararen, så hör vi av oss. Vi betjänar på telefon på finska och engelska.

Skicka e-post till: toimisto@leiri.fi

Vi behandlar e-postmeddelanden enligt ”först till kvarn”-principen från cirka 10.00 till 15.00. Vi svarar på e-post på finska, svenska och engelska.

Ställ frågor i chatten

Du kan ställa frågor eller be om information som rör lägren eller Leirikesä. Vi finns på plats då det syns en mörkblå chattikon i det nedre högra hörnet på sidan (huvudsakligen mån–fre kl. 10.00–15.00, ibland även på kvällarna). Vi svarar i chatten på finska och engelska.


Leirikesä ry

Leirikesä ry är en förebyggande barnavårdsorganisation vars verksamhetsform utgörs av öppna barnläger. Ungefär 4 500 barn och ungdomar deltar varje år i våra olika natt- och dagläger. Våra läger sysselsätter årligen cirka 230 säsongsarbetare. Leirikesä är en ideell förening och vår verksamhet stöds av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA), ett flertal kommuner och stiftelser. Leirikesä utgör en del av huvudstadsregionens scoutförening.

Leirikesäs verksamhet är religiöst och partipolitiskt obunden. Leirikesäs bakgrundsorganisationer utgörs av Pääkaupunkiseudun partiolaiset ry samt minnesfonden Kai, Eeva ja Aarne Vähäkallion Muistosäätiö. Leirikesä är medlem i Centralförbundet för Barnskydd, SOSTE Finlands social och hälsa rf och Välmåendebranschen HALI rf.