Leirikesän arvot

Leirikesällä on toiminnassaan arvopohja, jonka mukaan toimintamme on järjestetty. Arvomme ovat meille tärkeitä ja ne ovat leirihenkilökunnan perehdytyksessä keskeisessä roolissa - niihin peilaamme niin leirin arkea kuin pitkäjänteistä toiminnan kehittämistäkin.

Hyvä olla

Toimintamme kulmakivenä pidämme lasten turvallisuutta ja huolenpitoa heidän yksilölliset tarpeensa huomioiden. Pystymme huolehtimaan kaikista leiriläisistämme. Haluamme jokaisen lapsen ja työntekijän viihtyvän leirillämme.

Taito tehdä

Toimimalla kestävästi ja ammattimaisesti luomme hyvät puitteet korkealaatuiselle sosiaaliselle leiritoiminnalle. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti perheiltä ja työntekijöiltä saamamme arvioinnin tukemana.

Halu arvostaa

Haluamme luoda tilaa erilaisten ihmisten ja näkemysten kohtaamiselle sekä yhdessä toimimiselle. Kuuntelemme ja otamme huomioon kaikkien mielipiteet ja meillä saa olla eri mieltä.

Lupa kasvaa

Meillä on tilaa opetella ja kokeilla uusia asioita, sekä tehdä sitäkin mitä ei vielä osaa. Virheiden tekeminen ja niistä oppiminen on meillä sallittua. Arvostamme ja tuemme palautteen antamista ja vastaanottamista. Kannustamme tarttumista yhä haastavampiin tehtäviin.

Tila luoda

Rohkaisemme niin lapsia kuin henkilökuntaa rikkomaan rajoja, uudistamaan ja uudistumaan. Hyödynnämme leirielämän monipuolisia mahdollisuuksia monin eri tavoin. Tarjoamme tilaa kokeilla asioita, joiden onnistumisesta ei ole takeita - turvallisuudesta tinkimättä. Leireillämme vallitsee hyväntuulinen tekemisen meininki.