Tuettu loma kaikenlaisille lapsille

Tuettu loma tarkoittaa sitä, että lapsi pääsee lomalle yöleirille edullisemmalla hinnalla, eli saa leirimaksuun alennuksen. Tuetun leirimaksun mahdollistaa STEA:n avustus.

Lähes kaikki lapset voivat hakea tuettua lomaa Leirikesän yöleireille. Tuettu loma myönnetään lapseen tai perheeseen liittyvien sosiaalisten, taloudellisten tai terveydellisten syiden perusteella.

Tuettu loma yöleirille

Toistaiseksi tuettua leirimaksua voi hakea vain alla oleville yöleireille. Tutustu leireihin napauttamalla alla olevia painikkeita.

» Kiljavan Leirikesä® Hyvinkäällä » Kesärinteen Leirikesä Tuusulassa » Talven yöleirit

Tuettu loma on noin 50 % edullisempi

Tuettu loma on noin puolet leirin normaalihintaa edullisempi. Tyypillinen kuuden vuorokauden tuettu yöleiri maksaa noin 170 €. Ilman tukea vastaava leiri maksaa noin 320 €.

Leirin hinta sisältää sisältää täyden ylläpidon, eli neljä lämmintä ateriaa päivässä sekä välipalan, majoituksen, ohjaajien huolenpidon, ensisijaisen tapaturmavakuutuksen sekä runsaasti hauskaa ohjelmaa koko leirin ajalle.

Tuettu loma myönnetään sosiaalisin, taloudellisin tai terveydellisin perustein

Tuettu leirimaksu myönnetään lapseen tai perheeseen liittyvien sosiaalisten, taloudellisten tai terveydellisten syiden perusteella. Syitä voi olla yksi tai useampia, eikä syyn tarvitse liittyä suoraan leirille lähtevään lapseen.

Tuetun leirimaksun saavat lisäksi kaikki lastenleirille osallistuvat brontot (B), jotka ovat joskus aiemmin osallistuneet Leirikesä ry:n järjestämälle yöleirille. Tässäkin tapauksessa alennus pitää itse hakea.

Lapsi voi osallistua pääsääntöisesti vuosittain yhdelle (1) leirille tuetulla leirimaksulla. Tuetun loman voi saada uudelleen samana kalenterivuonna, mikäli leirille jää tilaa.

Omalla kustannuksella, eli ilman alennusta leirille voi osallistua niin monta kertaa vuodessa kuin haluaa.

esimerkkejä: sosiaaliset syyt esimerkkejä: taloudelliset syyt esimerkkejä: terveydelliset syyt


Hae tuettua leirimaksua ilmoittautumisen yhteydessä

Tuettua leirimaksua haetaan samalla kun lapsi ilmoittautuu leirille täyttämällä lomake ilmoittautumisen yhteydessä. 

Käytännössä kaikki lapset ilmoittautuvat leirille aivan samalla tavalla, mutta tuettua lomaa hakeneille (ja myönteisen päätöksen saaneille) perheille leirin hinta on edullisempi kuin muille ilmoittautuneille.

Katso kuva hakemuksesta napauttamalla tästä.

Hakeminen on helppoa ja nopeaa:

 1. ensin valitaan syy alennukselle esimerkeistä tai valitaan jokin muu, jos valmiista vaihtoehdoista ei löydy sopivaa
 2. seuraavaksi alennuksen tarve perustellaan lyhyesti omin sanoin
 3. lopuksi valitaan talouden nettotulot annetuista vaihtoehdoista

Katso kuva hakemuksesta napauttamalla tästä.

Sosiaalisia perusteita voivat olla esimerkiksi jokin tai jotkin seuraavista:

 • lapsen sosiaalisen kasvamisen tuki
 • yksinäisyys
 • kiusaaminen
 • netti- ja peliriippuvuus
 • oppimisvaikeudet
 • maahanmuuttajatausta
 • pakolaistausta
 • monikulttuurinen tausta
 • perheen jaksaminen
 • perheessä päihdeongelma
 • ikääntyneet vanhemmat
 • uusperhe
 • monikkoperhe
 • eroperhe
 • yksinhuoltajuus
 • perheessä yli kolme lasta
 • nuoremman sisaruksen syntymä äskettäin
 • vakava sairastuminen tai kuolema lähipiirissä
 • perhe syrjäytynyt

Taloudellisia perusteita voivat olla esimerkiksi jokin tai jotkin seuraavista:

 • työttömyys
 • pienet tulot
 • suuri perhe
 • opiskelijatalous
 • eläkeläistalous
 • huoltajalla rahapeliriippuvuus
 • ylivelkaantuminen
 • velkajärjestely
 • ulosotto

Terveydellisiä perusteita voivat olla esimerkiksi jokin tai jotkin seuraavista:

 • lapsen pitkäaikaissairaus (esim. keliakia, diabetes, astma)
 • perheessä esim. kehitysvammainen, kuulo- tai näkörajoitteinen
 • lapsen tai muun sisaruksen kehityshäiriö (esim. adhd, dysfasia)
 • lapsen arkeen vaikuttava allergia
 • perheessä liikuntarajoitteita (esim. pyörätuoli)
 • perheessä mielenterveyssairaus
 • perheessä arkeen vaikuttava sairaus (esim. syöpä, riippuvuus, reuma)

Milloin ei voi saada tuettua lomaa?

Tällä hetkellä tuettua lomaa ei voi saada päiväleirille. Lisäksi seuraavissa tilanteissa yöleirin hintaan ei voi saada alennusta:

 • leirille osallistuva lapsi tulee ammatillisesta perhekodista, laitoksesta tai vastaavasta osakeyhtiömuotoisesta organisaatiosta
 • leirille osallistuva lapsi ei asu vakituisesti Suomessa
 • tavalliselle lasten leirille osallistuva brontto (B), joka ei ole koskaan ollut Leirikesän leirillä