Kesätyöpaikat Kiljavan Leirikesällä

Kesätyöpaikat Kiljavan Leirikesällä

Leirikesä ry järjestää jälleen ensi kesänä maailman parhaita lasten ja nuorten leirejä Hyvinkäällä Kiljavalla. Leireille osallistuu yli 1 700 lasta ja nuorta, joten tarvitsemme ensi kesäksi lähes 100 työntekijää leirin erilaisiin tehtäviin.

Tutustu avoinna oleviin tehtäviin alla ja hae tehtävää, josta kiinnostuit. Hakuaika kaikkiin tehtäviin päättyy torstaina 10.1.2019 klo 23.59. Hakemusten perusteella kutsumme osan hakijoista työhaastatteluun.

Leirikausi kestää kesäkuun alusta elokuun alkuun. Yli 18-vuotiaat työntekijät palkataan pääsääntöisesti 7 - 9 viikoksi ja alle 18-vuotiaat työntekijät pääsääntöisesti 4 - 6 viikoksi. Tyypillisimmillään yhdellä viikolla on työjaksosta riippuen 4 - 5 työpäivää (kokonaista tai osan päivää kestävää) ja 2 - 3 vapaapäivää.

Yöleirien työntekijöiden on mahdollista yöpyä leirillä. Leirikeskus tarjoaa puitteet peseytymiseen, vapaa-ajan viettoon, ulkoiluun ja muihin perustoimiin. Lähes jokainen henkilökuntamme jäsen valitseekin majoittumisen leirikeskuksessa.

Työsuhteessa noudatetaan Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Palkat kesän tiiminvetotehtävissä ovat luokissa G18C - G22D ja kesän leirityöntekijöiden tehtävissä G11A - G15B.

Työaika keittiöapulaisella on 30 h / vko, muissa tehtävissä keskimäärin 34 - 40 h / vko, vaihteluväli 34 - 48 h / vko. Peruspalkan lisäksi maksetaan työajasta ja tehtävästä johtuvia lisiä keskimäärin 20 %.

OHJAAJATIIMIN TEHTÄVÄT

Ohjaajat ja apuohjaajat huolehtivat omasta lapsiryhmästään sekä järjestävät ohjelmaa isommille ja pienemmille ryhmille. Ohjaajat voivat toimia osalla leireistä myös yleisohjaajina, brontto-ohjaajina sekä leiriavustajaa tarvitsevan tai kehitysvammaisten lasten ohjaajina.

Leiriohjaaja

yli 40 paikkaa

Kiljava,
Hyvinkää

kesätyö
7–9 viikkoa

väh. 18 vuotta

Leiriohjaajat huolehtivat lasten hyvinvoinnista, viihtyvyydestä, turvallisuudesta ja muista leiriohjaajan työtehtävistä.

Ohjaaja

 • vastaa osaltaan leiriläisten hyvinvoinnista työtiiminsä kanssa
 • auttaa ja pitää huolta leiriläisistä
 • suunnittelee ja toteuttaa ohjelmia
 • toimii vuorollaan päivystäjänä (yöleirillä)
 • nukkuu yöleirillä vuorollaan zeta- eli päivystysteltassa (yöleirillä)
 • opastaa tarvittaessa apuohjaajia
 • hoitaa oman erillisen vastuualueensa tehtävät
 • osallistuu leirin palavereihin
 • osallistuu järjestettävään henkilökuntakoulutukseen
 • osallistuu leirin pystytykseen ja purkamiseen
 • osallistuu leirialueen puhtaanapitoon ja siivoukseen
 • pystyttää ja purkaa leirillä tarvittavia rakennelmia
 • hoitaa muut esimiehen antamat tehtävät
  • Yksityisen sosiaalipalvelualan TES
  • palkkaluokka kesällä G15B

Ohjaajan tiimit yöleireillä

Ohjaajan eri tiimejä ovat yöleirillä  telttakylätiimi, ohjelmatiimi, yleisohjaajatiimi sekä kehitysvammaisten leiriläisten ohjaajatiimi. Telttakylätiimissä on 2-3 ohjaajaa sekä tarvittaessa yksi apuohjaaja. Telttakylätiimiin voi kuulua myös muita enemmän aikuisen tukea tarvitsevan leiriläisen ohjaaja. Telttakylätiimin vastuulla on telttakylän eli lapsiryhmän hyvinvointi.

Ohjelmatiimissä on ohjelmatiimin vetäjä, kaksi ohjelmaohjaajaa sekä 1-2 brontto-ohjaajaa. Tiimin vastuulle kuuluu suunnitella ja toteuttaa leirin teemapäivä sekä muuta ohjelmaa ja vastata bronttojen eli yläkouluikäisten leiriläisten hyvinvoinnista leirillä. Lisäksi tiimi auttaa leirin muita ohjaajia, esimerkiksi telttakylässä sairastapausten tai muun avuntarpeen sattuessa.

Kehitysvammaisten leiriläisten ohjaajatiimissä on kehitysvammaisten leiriläisten telttakylän tiiminvetäjä, neljä ohjaajaa sekä apuohjaaja. Tiimin vastuulle kuuluu huolehtia noin 6-8 kehitysvammaisen leiriläisen telttakylästä tarvittaessa ympäri vuorokauden.

» Hae tehtävään

Apuohjaaja

yli 10 paikkaa

Kiljava,
Hyvinkää

kesätyö
4–6 viikkoa

väh. 16 vuotta

Apuohjaajat huolehtivat leiriläisten hyvinvoinnista, viihtyvyydestä, turvallisuudesta ja muista apuohjaajan työtehtävistä yhdessä oman tiimin kanssa.

Apuohjaaja

 • vastaa osaltaan leiriläisten hyvinvoinnista työtiiminsä kanssa
 • auttaa ja pitää huolta leiriläisistä
 • toteuttaa erilaisia ohjelmia
 • hoitaa oman erillisen vastuualueensa tehtävät
 • osallistuu leirin palavereihin
 • osallistuu järjestettävään henkilökuntakoulutukseen
 • osallistuu leirin pystytykseen ja purkamiseen
 • osallistuu leirialueen puhtaanapitoon ja siivoukseen
 • pystyttää ja purkaa leirillä tarvittavia rakennelmia
 • hoitaa muut esimiehen antamat tehtävät
  • Yksityisen sosiaalipalvelualan TES
  • palkkaluokka kesällä G11A

» Hae tehtävään

PALVELUTIIMIN TEHTÄVÄT

Palvelutiimin työntekijät huolehtivat monista leirin tukitoiminnoista ja varmistavat, että leirin puitteet ovat kunnossa.

Toimistosihteeri

1-2 paikkaa

Kiljava,
Hyvinkää

kesätyö
7–9 viikkoa

väh. 18 vuotta

Toimistosihteerit vastaavat leirin päivittäisistä toimistotöistä, asiakaspalvelusta ja muista toimistosihteerin työtehtävistä.

Toimistosihteeri

 • huolehtii asiakaspalvelusta
 • huolehtii huoltajien ja leiriläisten välisestä kommunikoinnista
 • vastaa asiakaspalvelusta puhelimitse ja sähköpostitse
 • välittää postit ja leiriterveiset leiriläisille
 • asiakasneuvonta ja leiritarjonnasta tiedottaminen
 • vastaa leiritoimiston toimivuudesta, järjestyksestä ja ylläpidosta
 • huolehtii leirin rahaliikenteestä
 • vastaa leiriläisten kanttiinitalletuksista ja -palautuksista
 • vastaa leirikanttiinista (hankinnat, myynti, myyjien perehdytys, inventaariot)
 • osallistuu palvelutiimin kanssa leirialueen puhtaanapitoon ja siivoamiseen
 • vastaanottaa ja käsittelee leiri-ilmoittautumiset järjestösihteerin loma-aikana
 • vastaanottaa ja käsittelee leirikuljetusvaraukset järjestösihteerin loma-aikana
 • hoitaa mediavastaavan tehtävät heidän vapaapäivien aikana
  (katso tarkemmin allaolevat tehtäväkuvaukset)
 • osallistuu muihin palvelutiimin tehtäviin tarpeen mukaan
 • osallistuu järjestettävään henkilökuntakoulutukseen
 • osallistuu leirin pystytykseen ja purkamiseen
 • hoitaa muut esimiehen antamat tehtävät
  • Yksityisen sosiaalipalvelualan TES
  • palkkaluokka kesällä G15B

» Hae tehtävään

Ensiapuvastaava

1-4 paikkaa

Kiljava,
Hyvinkää

kesätyö
7–9 viikkoa

väh. 18 vuotta

Ensiapuvastaavat huolehtivat yöleiriläisten terveydestä, säännöllisistä lääkityksistä, ensiavusta tapaturma- ja sairastapauksissa sekä muista ensiapuvastaavan työtehtävistä.

Ensiapuvastaava

Kiljavan Leirikesällä ensiapuvastaavan vaatimuksena EA2-kurssi voimassa tai opintotodistuksella osoitettavat vastaavat tiedot ja taidot, muilla yöleireille EA1-kurssi voimassa.

 • vastaa leirin ensiavusta niin tapaturma- kuin sairaustapauksissa
 • vastaa leiriläisten lääkkeiden säilyttämisestä sekä leiriläisten säännöllisestä lääkityksestä
 • vastaa riittävästä EA-välineistöstä ja leirin lääkevarastosta
 • tutustuu kaikkien leiriläisten terveydentilaan ja raportoi siitä henkilökunnalle
 • antaa tarvittavan ensiavun ja hoitaa pienemmät vammat
 • arvioi leiriläisten sairaanhoitotarpeen
 • kouluttaa henkilökunnalle ensiavun perusteet
 • vastaa leirialueen hygieniasta
 • vastaa löytötavaroista ja varavaatteista
 • osallistuu muun palvelutiimin tehtäviin tarpeen mukaan
 • osallistuu järjestettävään henkilökuntakoulutukseen
 • osallistuu leirin pystytykseen ja purkamiseen
 • osallistuu leirialueen puhtaanapitoon ja siivoukseen
 • hoitaa muut esimiehen antamat tehtävät
  • Yksityisen sosiaalipalvelualan TES
  • palkkaluokka kesällä G15B

» Hae tehtävään

Huoltomies

1-2 paikkaa

Kiljava,
Hyvinkää

kesätyö
7–9 viikkoa

väh. 20 vuotta

Huoltomiehet vastaavat leirin huoltotoimenpiteistä, kuljetuksista ja muista huoltomiehen työtehtävistä. Huoltomiehiltä edellytetään B-ajokorttia ja vähintään vuoden ajokokemusta.

Huoltomies (B-ajokortti & vähintään vuoden ajokokemus)

 • vastaa leirirakennelmista (teltat, teltta-alustat, telineet ym.)
 • osallistuu leirialueen hygieniasta huolehtimiseen
 • vastaa tarvittavista huoltotoimenpiteistä (esim. kottikärryjen renkaanvaihdot ym.)
 • arvioi ulkopuolisen huoltotoimenpiteiden tarpeen
 • hoitaa tarvittavat hankinnat yhteistyössä leirinjohtajan ja ohjelmapäällikön kanssa
 • vastaa leirin kuljetuskalustosta ja toimii huoltoauton ensisijaisena kuljettajana
 • osallistuu muun palvelutiimin tehtäviin tarpeen mukaan
 • avustaa ohjaajia ohjelman valmistelussa oman tehtävänsä puitteissa
 • osallistuu järjestettävään henkilökuntakoulutukseen
 • osallistuu leirin pystytykseen ja purkamiseen
 • osallistuu leirialueen puhtaanapitoon ja siivoukseen
 • huolehtii leirin paloturvallisuudesta
 • hoitaa muut esimiehen antamat tehtävät
  • Yksityisen sosiaalipalvelualan TES
  • palkkaluokka kesällä G15B

» Hae tehtävään

Mediavastaava

1-2 paikkaa

Kiljava,
Hyvinkää

kesätyö
4–9 viikkoa

väh. 16 vuotta

Mediavastaavat tuottavat nettilehteä (www.leirilehti.fi) ja leirivideota, huolehtivat Leirikesä ry:n sosiaalisen median kanavista ja muista mediavastaavan työtehtävistä.

Mediavastaava

 • vastaa leiri-dvd:n toteuttamisesta
 • vastaa leirin nettilehden toteuttamisesta
 • päivittää säännöllisesti Leirikesän sosiaalisen median kanavia
 • osallistuu muun palvelutiimin tehtäviin tarpeen mukaan
 • osallistuu järjestettävään henkilökuntakoulutukseen
 • osallistuu leirin pystytykseen ja purkamiseen
 • osallistuu leirialueen puhtaanapitoon ja siivoukseen
 • hoitaa muut esimiehen antamat tehtävät
  • Yksityisen sosiaalipalvelualan TES
  • palkkaluokka kesällä G15B

» Hae tehtävään

Yövalvoja

2-4 paikkaa

Kiljava,
Hyvinkää

kesätyö
7–9 viikkoa

väh. 18 vuotta

Yövalvojat huolehtivat lasten turvallisuudesta, hyvinvoinnista ja leirialueen vartioinnista yöaikaan.

Yövalvoja

 • huolehtii lasten turvallisuudesta ja hyvinvoinnista yöaikaan
 • vastaa leirialueen vartioinnista yöaikaan
 • huolehtii leirin paloturvallisuudesta yöaikaan, tarkastaa telttakylien sammutusvälineistön
 • osallistuu muun palvelutiimin tehtäviin tarpeen mukaan
 • raportoi leirinjohtajalle joka aamu yön tapahtumat
 • osallistuu järjestettävään henkilökuntakoulutukseen
 • osallistuu leirin pystytykseen ja purkamiseen
 • osallistuu leirialueen puhtaanapitoon ja siivoukseen
 • huolehtii WC- ja saniteettitilojen sekä muun leirialueen puhtaudesta
 • pystyttää ja purkaa leirillä tarvittavia rakennelmia
 • hoitaa muut esimiehen antamat tehtävät
  • Yksityisen sosiaalipalvelualan TES
  • palkkaluokka kesällä G15B

» Hae tehtävään

KEITTIÖTIIMIN TEHTÄVÄT

Keittiötiimiläiset valmistavat Kiljavalla lähes 1 000 ruoka-annosta joka päivä niin lapsille kuin henkilökunnalle.

Apuemäntä

2-4 paikkaa

Kiljava,
Hyvinkää

kesätyö
7–9 viikkoa

väh. 18 vuotta

Apuemännät toimivat keittiön vuorovastaavina, avustavat keittiöpäällikköä muonituksen suunnittelussa ja toteutuksessa, huolehtivat siisteydestä ja hygieniasta sekä muista apuemäntien työtehtävistä.

Apuemäntä

 • toimii keittiössä vuorovastaavana
 • vastaa keittiön ja ruokailualueen siisteydestä ja hygieniasta
 • avustaa keittiöpäällikköä muonituksen suunnittelussa ja toteuttamisessa
 • toimii keittiöpäällikön varahenkilönä
 • ohjaa ja opastaa keittiöapulaisia
 • osallistuu järjestettävään henkilökuntakoulutukseen
 • osallistuu leirin pystytykseen ja purkamiseen
 • osallistuu leirialueen puhtaanapitoon ja siivoukseen
 • pystyttää ja purkaa leirillä tarvittavia rakennelmia
 • hoitaa muut esimiehen antamat tehtävät
  • Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus
  • palkkaluokka Kiljavan Leirikesällä G22

» Hae tehtävään

Keittiöapulainen

yli 10 paikkaa

Kiljava,
Hyvinkää

kesätyö
4–6 viikkoa

väh. 15 vuotta

Keittiöapulaiset osallistuvat ruoan valmistukseen, sen jakeluun, keittiön ja ruokailualueen puhtaanapitoon ja muihin keittiöapulaisen työtehtäviin.

Keittiöapulainen

 • osallistuu ruoan valmistukseen, sen jakeluun ja tarvittaviin jälkitöihin
 • huolehtii keittiön ja ruokailualueen siisteydestä ja puhtaudesta
 • osallistuu järjestettävään henkilökuntakoulutukseen
 • osallistuu leirin pystytykseen ja purkamiseen
 • osallistuu leirialueen puhtaanapitoon ja siivoukseen
 • pystyttää ja purkaa leirillä tarvittavia rakennelmia
 • hoitaa muut esimiehen antamat tehtävät
  • Yksityisen sosiaalipalvelualan TES
  • palkkaluokka kesällä G11A

» Hae tehtävään

Leirikesä ry: Töölönkatu 55, 00250 Helsinki - puhelin (09) 8865 1280 (ma-to klo 10.00-15.00) - toimisto@leiri.fi

Y-tunnus: 0746614-5 - Tietosuojaseloste - Evästeet - Uutiskirje

© Leirikesä ry 2018.