Ellan uratarina

Voin kiittää Leirikesällä kerrytettyä työkokemusta monista taidoista ja valmiuksista, joita hyödynnän lähes päivittäin lääketieteen opinnoissani sekä työssäni Nuorten Lääkärien Yhdistyksessä.

Ella Leirikesällä

Leirikesä monipuolinen ja kannustava työnantaja 

Leirikesällä olen saanut kokeilla siipiäni laajassa kirjossa eri työtehtäviä keittiön töistä ohjaajan, ensiapuvastaavan sekä palvelumestarin tehtäviin ja aina esimiehenä toimimiseen asti. Ohjaajana ja ensiapuvastaavana työskentely on opettanut minulle vuorovaikutustaitoja, joita tulen hyödyntämään potilastyössä varmasti. Lisäksi ensiapuvastaavan tehtävät ovat opintojeni alusta asti auttaneet minua tuomaan lääketieteellistä tietämystäni käytäntöön esimerkiksi hoidon tarvetta arvioidessa. Nämä seikat tuovat minulle arvokasta varmuutta ja kliinistä silmää, jotka molemmat ovat tarpeen kohti potilastyötä siirtyessä.

Toisaalta motivaatiotani alaani kohtaan ovat ilman muuta kasvattaneet onnistumisen kokemukset pienten potilaiden parissa, ja niin ikään haluaisin hyödyntää Leirikesällä hankkimaani osaamista lasten kanssa työskentelyssä myös tulevassa työnkuvassani lääkärinä.

Leirikesällä opitut työelämätaidot kulkevat mukana urakehityksessä

Ennen kaikkea kirjava työkokemus Kiljavan Leirikesällä on kasvattanut minusta itseään johtavan, kehittämishaluisen ja organisoidun työntekijän. Tiiminveto- ja esimieskokemukseni Leirikesältä oli ratkaiseva tekijä valinnassani nykyiseen työhöni, ja toisaalta se, että olen saanut kantaa suuren määrän vastuuta, kasvattaa osaamistani ja heittäytyä välillä mukavuusalueeni ulkopuolellekin kannustavassa ilmapiirissä Leirikesällä on tehnyt minusta ammattilaisen, joka kohtaa yli 11 000 jäsenen lääkärijärjestön arjen haasteet tyynesti.

Leirikesässä parasta työnantajana on se, että työntekijälle tarjotaan ainutlaatuisen paljon mahdollisuuksia kehittää osaamistaan. Tässä Leirikesän arvopohja näkyy jokaiselle työntekijälle: "Lupa kasvaa" on konkretisoitunut minulle uudelleen jokaisen Leirikesällä viettämäni kesän aikana, kun olen saanut kokeilla siipiäni uusissa työtehtävissä ja oppia tekemällä. Toisekseen Leirikesällä panostetaan yhteisöllisyyteen ja turvallisen ilmapiirin luomiseen, minkä koin itselleni tärkeänä ja kasvattavana aloittaessani työskentelyn varsin nuorena. Kolmanneksi nostaisin Leirikesän tekemän työn arvokkuuden - osana Leirikesää toimiessaan tekee merkityksellistä työtä lasten parhaan eteen työnkuvasta riippumatta joka päivä ja toisaalta kohtaa perheitä ja lapsia mitä kirjavimmista taustoista, mikä on myös työntekijälle itselleen kehittävää ja maailmankuvaa avartavaa.

Leirikesä ensimmäisenä työpaikkana

Tiesin haluavani Leirikesälle töihin jo lapsena itse leireillä ollessani. Kun ikää lopulta oli riittävästi, päädyin 16-vuotiaana hakemaan osaksi Kiljavan timanttista keittiötiimiä ollessani varsin harrastunut kotikokki. Keittiön eri työnkuvissa vierähtikin sitten pari kesää!

Ensimmäisenä työpaikkana Leirikesä oli minulle kasvattava ja turvallinen yhteisö. Koko satapäisen henkilökunnan läpi leikkaava keskinäinen arvostus välittyi työnkuvaan tai taustoihin katsomatta. Ensimmäisiä kesiäni Kiljavalla leimasikin suuri ihailu taitavia työkavereita kohtaan - Leirikesältä kun osaavia ja innostavia esikuvia riittää.

Olen saanut kunnian toimia Kiljavalla seitsemän kesän aikana laskutavasta riippuen 7-8 eri työnkuvassa. Kesällä 2019 vietin Leirikesän kanssa kymmenvuotispäivääni, sillä olin ensimmäisen kerran leirillä vuonna 2009. Voikin sanoa, että Leirikesän osuus elämästäni lasketaan jo vuosikymmenissä!

Pähkinänkuoressa voinkin todeta, että Leirikesälle töihin hakeutuminen on yksi parhaista valinnoista, mitä olen elämässäni tehnyt!