Usein kysytyt kysymykset

Tällä sivulla on vastauksia useimmin kysyttyihin leirille ilmoittautumiseen tai itse leirejä koskeviin kysymyksiin. Mikäli kysymykseesi ei löydy täältä vastausta tai haluat lisätietoja, ole yhteydessä toimistollemme.

Kysymykset

Leirille ilmoittautuminen

Leirien hinnat & Veikkauksen alennus

Leirille osallistuminen

Laskutus


Vastaukset

Leirille hakeminen

 • Lapseni täyttää kuluvana vuonna 13 vuotta, mutta haluaisi nuorempien kavereidensa tai sisarustensa kanssa samalle leirille. Onnistuuko se?

Leiriläisiksi voi kesäleireillä hakea leirivuonna 8-13 vuotta täyttävät lapset, ellei tästä ole erityistä syytä (esimerkiksi kehityksen viivästymä) poiketa. Talvileireille otetaan koulussa ensimmäistä luokkaa käyviä lapsia leiriläisiksi.

Vanhemmat leiriläiset voivat hakea kesäleireille lastenleireille brontoiksi (13-15 vuotta täyttäville) tai hakea Nuorten leirille (13-16 vuotta täyttävien oma leiri). Myös talvileireillä otamme bronttoja.

Takaisin ylös ^

 • Lapseni täyttää tänä vuonna 7, mutta on käynyt jo ensimmäisen luokan ja haluaisi leirille. Onnistuuko se?

Leirikesän leireille leiriläiseksi pääsevät 8-13 vuotta täyttävät lapset. Tämän ikäisillä lapsilla on koulusta jo kokemusta ryhmässä toimimisesta ja edellytykset pärjätä leiriolosuhteissa. Erityisesti teltassa yöpyminen voisi olla hiukan liian hurja seikkailu heitä nuoremmille. Seitsemän vuotta täyttävien täytyy vielä pinnistellä yksi kesä, heti seuraavasta talvesta alkaen he ovat lämpimästi tervetulleita leireillemme!

Takaisin ylös ^

 • Voiko leirille ilmoittautua puhelimitse tai netissä?

Leirille voi hakea sekä verkkohakemuksella että toimistolle toimitetulla paperisella hakulomakkeella. Verkkohakemuksen täyttö on helppoa ja nopeaa (siirry tästä verkkohakemukseen). Paperisia hakulomakkeita on mahdollista tulostaa nettisivujemme kautta tai pyytää toimistoamme postittamaan lomakkeita teille kotiin.

Puhelimitse leireille ei voi valitettavasti hakea. Hakemuslomakkeen voi kuitenkin pyytää myös puhelimitse.

Takaisin ylös ^

 • Miten voin varmistaa sen, että lapseni pääsee kaverin tai sisaruksen kanssa samalle leirille?

Samalle leirijaksolle haluavien lasten hakemukset kannattaa toimittaa toimistollemme yhdessä. Huolehdittehan myös, että eri hakemuksissa olevat leirijaksotoivomukset vastaavat toisiaan eli että lapset ovat hakemassa samoille leirijaksoille. Tällaiset hakemusniput käsittelemme yhtenä kokonaisuutena.

Kaveria voi toivoa samalle leirille myös niin, että kirjoittaa hakemuslomakkeeseen samalle leirille haluavan kaverin tai sisaruksen nimen. Jos hakemukset toimitetaan toimistollemme erikseen ja vain toinen kaveruksista mahtuisi tietylle leirijaksolle, yritämme löytää toisen (hakemuksissa mainitun) leirijakson, johon kumpikin kaveruksista pääsisi. Jos tällaista leirijaksoa ei ole vapaana, jää myöhemmin hakemuksensa lähettänyt lapsi jonottamaan mahdollista peruutuspaikkaa.

Takaisin ylös ^

 • Pääsikö lapseni leirille, johon hän ilmoittautui? Miksemme ole saaneet teiltä vahvistusta leiristä?

Tiedotamme myönnetyistä leirijaksoista lähettämällä leirikirjeet ja –laskut kesäleirien osalta huhtikuun puolivälissä ja talvileireillä noin kuukautta ennen leiriä. Leiriä jonottamaan jääneille ilmoitamme jonotilanteesta hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen samoihin aikoihin. Jos tarvitsette tiedon aiemmin esimerkiksi huoltajien lomajärjestelyjen vuoksi, voitte ottaa yhteyttä toimistoomme.

Takaisin ylös ^

 • Lapseni jäi jonottamaan leiriä. Mitä se tarkoittaa?

Jos millään leirihakemuksessa mainitulla vaihtoehtoisella leirijaksolle ei ole vapaita paikkoja jäljellä, lapsi jää leirijonoon odottamaan mahdollisesti vapautuvia leirijaksoja.

Leirijakson vapautuessa ensimmäisenä jonossa olevalle lähetetään leirikirje ja –lasku automaattisesti. Mikäli leirin vapautuessa aikaa leirin alkuun on vain vähän, otamme erikseen yhteyttä varmistaaksemme, sopiiko vapautunut leirijakso edelleen perheen lomasuunnitelmiin.

Perheiden lomasuunnitelmissa tapahtuu aika ajoin muutoksia, joten jonostakin on mahdollista päästä leirille. Jos kuitenkin haluatte varmistaa jonopaikalle jääneen lapsen pääsyn jollekin suosituista leireistämme, voitte tarkistaa muiden leirijaksojen varaustilanteen ja vaihtaa toivomaanne leirijaksoa. Uutta hakemusta ei tällaisissa tilanteissa tarvitse tehdä, vaan voitte vain ottaa yhteyttä toimistoomme.

Takaisin ylös ^

 • Millaisia liitteitä tarvitsen avustajallisen tai kehitysvammaisen leiriläisen hakemukseen?

Kun lapselle haetaan leiriavustajaa tai lapsi hakee kehitysvammaisten ryhmään, tärkeintä on antaa luotettava selvitys siitä, miten lapsi pärjää leirillä. Otamme jokaisen lapsen tarpeet huomioon niin hyvin, kuin vain pystymme, ja haluamme varmistua hakulomakkeen käsittelyn yhteydessä siitä, että lapsi voi osallistua leirillemme turvallisesti ja mukavasti. Liitteet hakemukseen kannattaa valita sen mukaan.

Hyvä on myös muistaa, ettemme voi hakea aiempien hakemusten liitteitä uuteen hakemukseen liitettäväksi.

Takaisin ylös ^

 • Milloin hakuaika kesän leireille päättyy?

Leiriläisten hakuaikaa ei varsinaisesti ole rajattu. Sekä RAY-tuettuja että omakustanteisia leirejä myönnetään siihen asti, kunnes leiri täyttyy. Leirijaksoa kannattaakin tiedustella aina leirien alkamiseen asti. Nuorten leirin hakukäytäntö on sama.

Brontot, avustajalliset leiriläiset ja kehitysvammaiset leiriläiset valitaan erikseen ilmoitetun hakuajan aikana saapuneiden hakemusten perusteella. Bronttojen, avustajallisten leiriläisten ja kehitysvammaisten leiriläisten leirihakemukset on toimitettava toimistolle hakuajan päättymiseen mennessä.

Takaisin ylös ^

 • Miksi leirimaksut ovat niin korkeita?

Lähdemme leiritoiminnan järjestämisessä siitä, että lapset viihtyvät leireillämme ja huoltajat voivat laskea lapset leirille turvallisin mielin. Leireillämme on aina riittävästi henkilöstöä, jotta lasten huolenpito ja monipuolinen leiriohjelmamme voidaan pitää korkeatasoisena. Henkilöstökustannukset ovatkin selvästi suurin leirin kuluerä.

Leirimaksu sisältää täysylläpidon, majoituksen (kesäleireillä telttamajoitus ja talvileireillä leirikeskusmajoitus), monipuolisen ja mukaansatempaavan leiriohjelman, ohjaajien osaavan huolenpidon ja ohjauksen sekä toissijaisen tapaturmavakuutuksen.

Leirimaksuun voi kuitenkin saada Raha-automaattiyhdistyksen tukea (RAY-alennus) sosiaalisin, terveydellisin tai taloudellisen perustein. Suosittelemme myös olemaan yhteydessä oman kunnan sosiaalityöntekijöihin ja tiedustelemaan, olisiko kunnan mahdollista osallistua leirin kuluihin – monet kunnat kun varaavat rahaa lasten lomatoiminnan tukemisen.

Takaisin ylös ^

 • Miten voin perua myönnetyn leirijakson?

Leiri on aina peruutettava ilmoittamasta asiasta Leirikesän toimistolle. Pelkkä leirilaskun maksamatta jättäminen ei riitä peruutukseksi!

Leirin voi perua leirilaskun eräpäivään asti veloituksetta soittamalla tai lähettämällä sähköpostia Leirikesän toimistolle. Laskun eräpäivän jälkeen perutuista leirijaksoista veloitamme aina peruutusmaksun (10 EUR) toimistokuluina. Lisäksi voidaan veloittaa leirimaksu kokonaan tai osittain riippuen peruutuksen ajankohdasta. Katso lisää maksu- ja peruutusehdoista.

Takaisin ylös ^

Leirien hinnat & Veikkauksen alennus

 • Saavatko perheen kaikki lapset Veikkauksen alennuksen leirin hintaan?

Yleensä saavat, jos kaikilla tai yhdellä osallistujalla on perusteet siihen, miten leiri tukee lasta ja perhettä tai leirin edullisempi hinta on perheen talouden kannalta välttämätön.

Takaisin ylös ^

 • Jos lapseni osallistuu monelle leirijaksolle kesän aikana, saanko kaikille leireille Veikkauksen alennuksen?

Pääsääntöisesti alennus myönnetään vain yhdelle leirijaksolle, mutta jos halutulle toiselle leirijaksolle jää tilaa, meillä saattaa olla mahdollisuus myöntää alennus useammalle leirijaksolle.

Takaisin ylös ^

 • Kenelle Veikkauksen alennus on tarkoitettu?

Aivan kaikille lapsille ja nuorille, joilla on perheessä taloudellinen, terveydellinen ja sosiaalinen peruste hyötyä leiristä ja näin ollen oikeus Veikkauksen alennuksen. Peruste voi olla esimerkiksi kasvun tukeminen, yksinäisyys, jokin sairaus, sisarusten itsenäistyminen, huoltajien jaksaminen, parisuhdehaasteet tai työttömyys.

Voit tutustua lisää Veikkauksen alennuksen myöntämisen perusteisiin tällä sivulla.

Takaisin ylös ^

 • Miksi emme saa Veikkauksen alennusta? Tuleeko meidän hakea omakustanteista leirijaksoa?

Jos lapsi on kirjoilla ulkomailla tai lapsi asuu ammatillisessa, yritysmuotoisessa perhekodissa tai lapsi on sijoitettuna lastensuojelulaitokseen, leirimaksu veloitetaan aina omakustanteisena. Edellä mainituissa tilanteissa emme voi käyttää Raha-automaattiyhdistyksen avustusta leirimaksuun. Leirijakso voidaan veloittaa omakustanteisena lisäksi, mikäli hakemuksessa kuvata tai kerrota mitään lapseen liittyvää perustetta taloudelliseen, terveydelliseen tai sosiaaliseen hyvinvointiin.

Takaisin ylös ^

Leirille osallistuminen

 • Voiko leirille osallistua, jos lapsella on hyvin rajattu ruokavalio tai jokin pitkäaikaissairaus?

Leirikesän leireillä lasten hyvinvoinnista huolehtii osaavien ohjaajien lisäksi leirin ensiapuvastaava ja ammattitaitoinen keittiöporukka, jolla on valmiudet huolehtia monimutkaisistakin ruokavalioista.

Tuleville leiriläisille lähetettävän leirikirjeen ohessa on terveyskysely, joka tulee palauttaa toimistollemme hyvissä ajoin ennen leirin alkua. Sen kautta saamme tiedon mahdollisista leireilyyn vaikuttavista seikoista, jotka voimme ottaa huomioon jo ennen leirin alkua. Lisäksi leiriterkkari voi tarvittaessa ottaa yhteyttä huoltajiin ennen leirin alkua.

Leireillämme kaikilla lapsilla on mahdollisuus kokea seikkailuntäyteinen leiri turvallisessa ympäristössä.

Takaisin ylös ^

 • Pääseekö lapseni leirillä samaan telttaan kaverinsa tai sisaruksensa kanssa?

Leirin ensimmäisenä päivänä heti saapumisen jälkeen kukin telttakylä ja telttakyläohjaajat esittäytyvät leiriläisille ja lapset saavat pitkälti itse valita, missä ryhmässä tahtovat viettää tulevan leirin. Lapsiryhmän koko vaihtelee pääsääntöisesti 16-19 leiriläisen välillä. Kaverukset tai sisarukset pääsevät niin toivoessaan samaan ryhmään.

Takaisin ylös ^

 • Millaista ohjelmaa leirillä on?

Leirikesän leirien ehdoton vahvuus on erinomainen ohjelma – siitä olemme todella ylpeitä. Leiriohjelma on värikästä ja monipuolista. Kaikki ohjelmat suunnitellaan ja valmistellaan etukäteen, ja jokainen päivä ja jokainen leirijakso on erilainen.

Kullakin leirillä on tietty perusrunko, johon kuuluu saunominen kerran tai kahdesti leirin aikana, oman telttakylän kanssa vietettävät hetket, teemapäivät ja iltanuotiot. Leirikesän erikoisuuksia ovat erilaiset show-ohjelmat, joissa ohjaajat (ja toisinaan lapsetkin) pukeutuvat eri hahmoksi elävöittäen esimerkiksi merirosvotarinaan liittyvää salapoliisitehtävää. Ohjelmaa on laidasta laitaan, emmekä ole myöskään unohtaneet perinteistä leiritunnelmaa nuotioiltojen tai makkaranpaiston tiimoilla. ”Jokaiselle jotakin – ja mielellään unohtumatonta” kuvaa hyvin leirejämme.

Vapaa-aikanakaan leirillä ei pääse ikävystymään, sillä leirillä on olemassa monipuolinen valikoima erilaista vapaa-ajan tekemistä ja vapaa-ajantoimintapisteitä.

Takaisin ylös ^

 • Onko uiminen ja muu rantatoiminta leirillä varmasti turvallista?

Kaikki rantatoiminta on Leirikesällä erittäin huolellisesti suunniteltua ja ohjattua toimintaa. Rannassa toimitaan ohjaajan valvonnassa ja meillä on olemassa tiukat ohjeistukset siitä, kuinka monta lasta valvovaa ohjaajaa kohden rannassa voi samaan aikaan toimia. Lisäksi olemme luoneet oman uimaparikäytännön, joka entisestään tehostaa rantatoiminnan valvontaa.

Kaikki leirityöntekijämme käyvät ennen leirien alkua vedestäpelastamiskoulutuksen, jossa ihan konkreettisesti käymme läpi turvallista rantatoimintaa, uimavalvontaa ja vedestäpelastamista.

Takaisin ylös ^

 • Miten voin varmistaa sen, että kaverukset tai sisarukset pääsevät samaan telttaan nukkumaan?

Kussakin telttakylässä on noin viisi telttaa. Lapset pääsevät kavereidensa tai sisarusten kanssa samaan telttaan nukkumaan niin halutessaan. Lapsilta kysytään ensimmäisenä päivänä toiveita telttakaveriporukoista, kun on telttoihin jakautumisen aika. Myös niille, joilla ei ole vielä leirin alussa kavereita, etsitään sopiva telttakaveriporukka.

Takaisin ylös ^

 • Millainen porukka huolehtii leiriläisistä?

Leirin aluksi leiriläiset jakaantuvat lapsiryhmiin, joista huolehtii omien ohjaajien ja apuohjaajien asiantunteva tiimi. Ohjaajien vastuulla on myös leirin monipuolisen ohjelman toteuttaminen. Brontoilla on myös omat ohjaajansa ja lisäksi yksi ohjaajaporukka on keskittynyt vain ohjelmien tekemiseen. Ohjaajien lähin esimies on ohjelmapäällikkö, jonka tehtävänä on huolehtia lasten viihtyvyydestä aina vain paremman leiriohjelman parissa.

Yöaikaan Kiljavalla leirialuetta valvoo yövalvoja, jotta jokainen leiriläinen saa parhaan mahdollisen levon.

Leirin ensiapuvastaava on leirissä aina tavattavissa esimerkiksi jakamassa säännöllisesti otettavia lääkkeitä ja paikkailemassa pieniä haavereita. Jo ennen leirien alkua EA-vastaavat ovat kouluttaneet koko muun leirihenkilökunnan ensiaputaitoiseksi.

Kiljavalla on oma keittiöhenkilökunta, joka takaa herkullisia makuelämyksiä koko leiriporukalle, erityisruokavalioita unohtamatta.

Leirialueiden kunnossapidosta vastaa ja joskus ohjelman vaatimien rakennelmien tekemisessä auttaa huoltomies. Leiritoimistossa päivystää toimistosihteeri, joka toimii yhteyshenkilönä vanhempien ja leiriporukan välillä sekä huolehtii leirikanttiinista. Netissä ilmestyvän leirilehden, Kiljavalla vierailupäivänä myytävän leirin kohokohtia esittelevän leiri-dvd:n laadusta huolehtii mediavastaava.

Leirillä on tietysti vastuullinen leirinjohtaja, joka kantaa huolta jokaisen lapsen leirin onnistumisesta ja työntekijöiden hyvinvoinnista. Leirinjohtaja toimii myös koko leirihenkilökunnan esimiehenä. Leirinjohtaja on aloittanut leirien valmistelun jo edellisenä syksynä loka-marraskuussa.

Takaisin ylös ^

 • Voiko Kiljavalla nukkua sadesäällä sisällä?

Kiljavalla leiriläiset majoitetaan Niger-mallisiin noin viiden hengen harjatelttoihin, joissa on pohjalla puinen laveri. Sateisella säällä telttoja suojataan vielä ylimääräisillä muovipeitteillä. Teltta pitää myös ilman muovikattoa varsin hyvin vettä.

Jotta telttamajoitus olisi mahdollisimman mukava, on leirissä tilat vaatteiden kuivatukseen. Tarjolla on myös jonkin verran lainakamppeita kylmiä ja sateisia ilmoja varten. Lisäksi omat ohjaajat auttavat tarvittaessa leiriläisiä valitsemaan asianmukaisen varustuksen säähän kuin säähän. Leirillä viihtymisen kannalta on tärkeää, että leiriläisillä on hyvä makuupussi, sadevaatteet ja paljon lämpimiä varavaatteita.

Kiljavalla on poikkeustilanteessa mahdollisuus tilapäiseen sisämajoitukseen, mutta siihen turvaudutaan vain äärimmäisessä hädässä.

Takaisin ylös ^

 • Milloin leirille lähdetään ja sieltä tullaan?

Tarkat tiedot leireille lähdöstä ja paluusta löydät kesäleirien osalta huhtikuun puolivälissä ja talvileirien osalta noin kuukautta ennen leiriä lähetettävästä leirikirjeestä. Yhteiskuljetukset varataan ja maksetaan erikseen. Yhteiskuljetus lähtee ja palaa Helsingin keskustaan (Mikonkadun tilausajopysäkki, joka sijaitsee aivan Rautatientorin reunalla Mikonkadun puolella Grand Casinoa vastapäätä).

Huoltajat voivat halutessaan viedä ja tuoda lapset myös omalla autolla. Kiljavalla saattajilla on mahdollisuus seurata leirin ensimmäistä lipunnostoa.

Tarkemmin leiriin voi tutustua kunkin leirin viimeisenä päivänä järjestettävänä vierailupäivänä. Samalla huoltajat voivat hakea lapsensa kotiin.

Takaisin ylös ^

 • Voiko lapselle pakata leirille mukaan kameran?

Leiriltä otetaan valokuvia, joita julkaistaan leirin aikana Leirilehdessä. Lisäksi Kiljavan Leirikesältä voi ostaa muistoksi leiri-dvd:n, joka on noin puolen tunnin mittainen kooste juuri koetusta leiristä. Oman kameran mukaan ottaminen ei siis suinkaan ole välttämätöntä.

Mikäli haluatte kuitenkin lapsellenne leirille mukaan kameran, voi kameran toki mukaan ottaa. Tällöin on kuitenkin hyvä muistaa, että Leirikesä ei vastaa mahdollisista leirillä rikkoutuneista tai kadonneista välineistä, eivätkä esimerkiksi leiriläisten omat kamerat ole vakuutuksemme piirissä.

Takaisin ylös ^

 • Voiko leiriltä soittaa kotiin?

Voi toki. Jos leirin aikana ilmenee tarvetta tai leiriläinen näin haluaa, leiriltä voi soittaa kotiin ohjaajan kanssa. Olemme myös aina yhteydessä huoltajiin, mikäli leiriläinen sairastuu leirin aikana tai ilmenee muuta, josta kotia on hyvä tiedottaa.

Toivomme, että leiriläiset eivät kuitenkaan ota leirille mukaan omia kännyköitään. Leirillä kännykkä saattaa helposti mennä rikki tai kadota, eivätkä leiriläisten kännykät ole Leirikesän vakuutuksen piirissä. Kun tieto kotiin soittamisesta kulkee ohjaajiemme kautta, pystymme myös leirillä parhaalla mahdollisella tavalla pysymään tietoisina leiriläisten kuulumisista.

Takaisin ylös ^

 • Voiko leirin päättävään vierailupäivään ottaa mukaan lemmikkieläimen?

Voi toki, kunhan muistaa huomioida pari tärkeää seikkaa. Lemmikkieläimet on ehdottomasti pidettävä kytkettynä leirialueella eli vaikkapa koirat eivät valitettavasti voi kulkea vapaana leirialueella. Lemmikkieläimet eivät myöskään leirialueella voi tulla sellaisiin tiloihin tai katoksiin, jotka ovat ruokailu- tai ruoanvalmistuskäytössä. Tarvittaessa voitte tiedustella tarkempia neuvoja vierailupäivänä leirimme henkilökunnalta.

Takaisin ylös ^

Laskutus

 • Miksi sain laskun leiristä, vaikka lapseni ei osallistunut leirille?

Tämä johtuu lähes aina siitä, että leirijaksoa ei ole peruutettu maksu- ja peruutusehtojen mukaisesti. Pelkästään leiriltä pois jääminen ei koskaan riitä peruutukseksi, vaan peruutus on aina tehtävä erikseen Leirikesän toimistolle.

Peruutus on maksutonta leirilaskun eräpäivään saakka, jonka jälkeen peritään aina 10,00 EUR peruutusmaksu. Lisäksi voidaan veloittaa leirimaksu kokonaan tai osittain riippuen peruutuksen ajankohdasta. Katso lisää maksu- ja peruutusehdoista.

Takaisin ylös ^

 • Miksi sain laskun leiristä, vaikka peruutin leirijakson?

Tällaisessa tilanteessa kannattaa aina olla yhteydessä Leirikesän toimistoon. Syynä voi olla esimerkiksi se, että leirijakso on peruuntunut lapsen sairastapauksen vuoksi. Lasku peruutetaan vasta kun perhe on toimittanut lääkärintodistuksen Leirikesän toimistolle. Leirijakson peruutus kannattaa aina tehdä sähköpostitse tai puhelimitse, jotta vältymme epäselviltä tapauksilta.

Takaisin ylös ^

 • Miksi sain laskun leirijakson peruutuksesta?

Maksu- ja peruutusehtojen mukaisesti leirijakson peruutuksesta peritään 10 EUR peruutusmaksu, mikäli peruutus tehdään leirilaskun eräpäivän jälkeen. Lisäksi voidaan veloittaa leirimaksu kokonaan tai osittain riippuen peruutuksen ajankohdasta. Katso lisää maksu- ja peruutusehdoista. Ennen laskun eräpäivää tehtävä peruutus on maksuton.

Takaisin ylös ^

 • Maksoin jo leirilaskun, mutta jouduimme sittenkin peruuttamaan leirijakson peruutusehtojen mukaisesti. Palautatteko leirimaksun?

Kyllä vain. Peruutusajankohdasta riippuen leirimaksu palautetaan joko kokonaan tai peruutusmaksu (10 EUR) vähentäen. Palautusta varten pyydämme olemaan yhteydessä toimistollemme, jotta saamme tarvittavat tiedot palautusta varten.

Takaisin ylös ^

 • En pysty maksamaan laskua eräpäivään mennessä. Miten tulisi toimia?

Jokainen kohtaa joskus taloudellisia haasteita. Tällaisissa tilanteissa ensiarvoisen tärkeää on ottaa viipymättä yhteyttä Leirikesän toimistolle. Ymmärrämme haasteet laskun maksussa sangen hyvin, ja lähes kaikissa tapauksissa meillä on mahdollisuus neuvotella joustavammasta maksuaikataulusta tai neuvotella maksusuunnitelmasta.

Tärkeintä on ottaa meihin reippaasti yhteyttä. Maksamattomat leirilaskut estävät tulevien leirihakemusten käsittelyn kokonaan ja aiheuttavat yhdistykselle taloudellista vahinkoa joka haittaa leiritoiminnan kehittämistä.

Takaisin ylös ^