Joustatteko näistä ikärajoista?

VASTAUS LYHYESTI

Kyllä, jos se on tarkoituksenmukaista.


VASTAUS PITKÄSTI

Voiko vasta 7-vuotta täyttävä jo osallistua leirille? Tähän vastaus on, että mahdollisesti kyllä, mutta sovi asiasta erikseen toimiston kanssa.

Odotamme, että leirille osallistuvilla lapsilla on jo jonkin verran kokemusta ryhmässä toimimisesta ja omien perustarpeiden huolehtimisesta esimerkiksi koulun kautta. Ensimmäiseksi leiriksi suosittelemme päiväleirejä, joille otamme edeltävänä syksynä koulunsa aloittaneita 7-vuotiaita lapsia mukaan.

Yöleireille otamme pääsääntöisesti 8–13 -vuotta täyttäviä lapsia. Toisinaan joustamme eri leireille asetetuista ikärajoista, jos samalle leirille osallistuu esimerkiksi vanhempi sisarus tai kaveri, josta voi saada tukea. Tärkeää on myös se, että lapsella on jonkin verran kokemusta ryhmässä toimimisesta ja edellytykset pärjätä leiriolosuhteissa. Erityisesti teltassa yöpyminen voi olla hiukan liian hurja seikkailu aivan nuorimmille.


Voisiko jo 11-vuotias osallistua nuoremman sisaruksen kanssa päiväleirille? Tähän vastaus on, että mahdollisesti kyllä, mutta sovi asiasta erikseen toimiston kanssa.

Kannattaa pitää mielessä, että ikärajaksi on syystä valittu 7–10-vuotiaat ja päiväleirin toiminnot ja ohjelma suunnitellaan tuo ikäryhmä mielessä pitäen. Ohjelma ei välttämättä ole 11-vuotiaan mieleen. Tilastojen valossa 7-10-vuotiaiden päiväleirien osallistujista valtaosa on 8–9-vuotiaita, joten on aina mahdollista, että 11-vuotiaalle leirillä ei ole yhtään saman ikäistä kaveria. Kannustamme 11-vuotiaita ilmoittautumaan 10–12-vuotiaille tarkoitetuille päiväleireille.

Voiko 14-vuotias osallistua nuorempien kavereiden tai sisarusten kanssa samalle leirille? Yöleirien osalta 14-vuotta täyttävät lapset voivat ilmoittautua Kiljavalle brontoiksi tai ilmoittautua Nuorten leirille, joka on 13–16-vuotiaiden oma leiri. Brontoksi voi ilmoittautua samalle leirille, jolla pienemmät sisarukset ovat leiriläisinä.

Leiriläisiksi voivat yöleireillä ilmoittautua kuluvana leirivuonna 8–13-vuotta täyttävät lapset, ellei tästä ole erityistä syytä poiketa. Erityinen syy voi olla esimerkiksi kehityksen viivästymä.Kaikissa ikärajoja ja niissä joustamiseen liittyvissä kysymyksissä kannattaa ottaa yhteyttä toimistoon. Teemme aina parhaamme, että jokaiselle lapselle löytyy lapselle sopiva leiripaikka ja lopulta se on kaikkein tärkeintä.

Tämä vastaus on päivitetty viimeksi 20.1.2020.

Jäikö vielä jotakin kysyttävää? Ota yhteyttä