Leirikesän hallitus on valinnut Matti Mannosen yhdistyksen toiminnanjohtajan sijaiseksi. Tehtävä on perhevapaan sijaisuus, joka kestää vuoden 2024 loppuun asti.

Kuvassa toiminnanjohtaja Matti MannonenMannonen siirtyy tehtävään Suomen Lukiolaisten Liiton pääsihteerin paikalta. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa järjestösuunnittelijana ja opiskelijatoiminnan suunnittelijana Suomen Lukiolaisten Liitossa sekä hanketyöntekijänä Suomen Migreeniyhdistyksellä. Järjestökokemusta Mannoselle on kertynyt myös partion vapaaehtoistehtävien kautta: hän on toiminut aiemmin muun muassa Pääkaupunkiseudun Partiolaisten piirinjohtajana.

Toiminnanjohtaja vastaa Leirikesän operatiivisesta johtamisesta, hyvästä hallinnosta sekä toiminnan jatkuvasta kehittämisestä muuttuvassa toimintaympäristössä. Lisäksi toiminnanjohtaja kantaa ylintä toiminnallista tuotevastuuta Leirikesän leiri- ja kerhotoiminnasta sekä toimii yhdistyksen muun ympärivuotisen henkilöstön sekä leirinjohtajien esihenkilönä.

”Odotan innolla uusissa hommissa aloittamista! Leirikesä tekee merkittävää työtä lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen ja tätä haluan olla edistämässä omalta osaltani toiminnanjohtajana. Työpaikka tarjoaa itselleni sopivan kasvun ja kehityksen mahdollisuuden, mutta myös paikan hyödyntää jo opittuja taitoja!”, toteaa Matti Mannonen.

Mannonen aloittaa työskentelyn Leirikesällä tammikuun alussa, mutta osallistuu tehtävään liittyvään perehdytykseen jo joulukuun aikana. Hänet tavoittaa tammikuusta lähtien osoitteesta matti.mannonen@leiri.fi

Lisätiedot:

Juuso Luomala, hallituksen puheenjohtaja
juuso.luomala@leiri.fi

Kuva: Hanna Hämäläinen