Leiripalaute - yöleirit Kiljavalla tai Kesärinteessä

OHJE:

Tässä palautekyselyssä pyydetään antamaan ensin muutama taustatieto, jonka jälkeen kysymyksiä esitetään ensin lapselle ja sen jälkeen huoltajalle. Pyydämme ystävällisesti täyttämään palautekyselyn ensimmäisen osan yhdessä leirillä olleen lapsen kanssa.

Vihertävää otsikkopalkkia klikkaamalla saat esiin lisää kysymyksiä tai voit piilottaa jo vastatut kysymykset.

Voit tarvittaessa suurentaa joidenkin kysymysten vastausalueita vetämällä hiirellä vastausalueen oikeasta alakulmasta.

Lomakkeen pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).

Palautelomakkeen täyttäminen kestää noin 7–10 minuuttia.

Taustatiedot

Valitse leiri, jolle lapsi osallistui *
Oletko ollut aikaisemmin leireillä?

Kysymykset lapselle

Vastaathan seuraaviin väittämiin yhdessä lapsen kanssa. Tämä on samalla oivallinen tilaisuus käydä läpi mennyttä leiriä ja lapsen kokemuksia.

Viihdyin leirillä hyvin
Minulla oli leirin aikana turvallinen olo
Minulla oli leirillä kavereita
Tutustuin leirillä uusiin kavereihin
Minusta tuntui, että kuuluin leirin porukkaan.
Ryhmässäni oli mielestäni ainakin yksi kiva ohjaaja
Sain ohjaajilta tarvittaessa apua ja tukea.
Leirillä oli kivaa ohjelmaa
Leirillä oli minulle tuttuja ja mieluisia ruokia
Leiriruoka oli hyvää
Sain leirillä tarpeeksi ruokaa
Kiusattiinko sinua leirin aikana?
Huomasin, että jotain toista kiusattiin.
Mikä seuraavista kuvaa parhaiten kiusaamisen käsittelyä leirillä?
Haluatko osallistua jatkossakin Leirikesän leirille?

Kysymykset lapsen huoltajille

Leirille ilmoittautuminen oli helppoa
Yhteydenpito kodin ja leirin kanssa onnistui hyvin.
Sain leirin aikana ja sen jälkeen riittävästi tietoa lapsen leiristä.
Koen, että leiri antoi lapselleni hyviä kokemuksia
Käsitykseni tai lapseni kertoman mukaan leirin henkilökunta soveltui tehtäväänsä hyvin.
Oliko lapsen leiristä apua tai helpotusta perheenne arkeen?
Voisitko tämän kokemuksen perusteella suositella Leirikesän leirejä?