Työnkuvat leirityöntekijät

Leirityöntekijöiden tehtävänkuvat

Yöleireillä leirin ohjelmapuolen työntekijät kuuluvat omiin telttakylätiimeihinsä, ohjelmatiimiin yleisohjaajatiimiin tai kehitysvammaisten leiriläisten ohjaajatiimiin.

Palvelutiimiin kuuluvat toimistosihteerit, leirin ensiapuvastaavat, huoltomiehet, mediavastaava ja yövalvoja. Keittiötyöntekijät kuuluvat leirin keittiötiimiin.

Päiväleireillä kunkin leiripaikan ohjaajat ja apuohjaajat muodostavat oman tiiminsä.

Työsuhteessa noudatetaan Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Palkat johtoryhmässä leirinjohta- ja päällikkötehtävissä ovat G22D-G28, kesän tiiminvetotehtävissä G18C-G22D, leirin työntekijätehtävissä G11A-G15B

Ohjaaja (vähintään 18-vuotias)

 • vastaa osaltaan leiriläisten hyvinvoinnista työtiiminsä kanssa
 • auttaa ja pitää huolta leiriläisistä
 • suunnittelee ja toteuttaa ohjelmia
 • toimii vuorollaan päivystäjänä (yöleirillä)
 • nukkuu yöleirillä vuorollaan zeta- eli päivystysteltassa (yöleirillä)
 • opastaa tarvittaessa apuohjaajia
 • hoitaa oman erillisen vastuualueensa tehtävät
 • osallistuu leirin palavereihin
 • osallistuu järjestettävään henkilökuntakoulutukseen
 • osallistuu leirin pystytykseen ja purkamiseen
 • osallistuu leirialueen puhtaanapitoon ja siivoukseen
 • pystyttää ja purkaa leirillä tarvittavia rakennelmia
 • hoitaa muut esimiehen antamat tehtävät
  • Yksityisen sosiaalipalvelualan TES
  • palkkaluokka kesällä G15B

Ohjaajan tiimit yöleireillä

Ohjaajan eri tiimejä ovat yöleirillä  telttakylätiimi, ohjelmatiimi, yleisohjaajatiimi sekä kehitysvammaisten leiriläisten ohjaajatiimi. Telttakylätiimissä on 2-3 ohjaajaa sekä tarvittaessa yksi apuohjaaja. Telttakylätiimiin voi kuulua myös muita enemmän aikuisen tukea tarvitsevan leiriläisen ohjaaja. Telttakylätiimin vastuulla on telttakylän eli lapsiryhmän hyvinvointi.

Ohjelmatiimissä on ohjelmatiimin vetäjä, kaksi ohjelmaohjaajaa sekä 1-2 brontto-ohjaajaa. Tiimin vastuulle kuuluu suunnitella ja toteuttaa leirin teemapäivä sekä muuta ohjelmaa ja vastata bronttojen eli yläkouluikäisten leiriläisten hyvinvoinnista leirillä. Lisäksi tiimi auttaa leirin muita ohjaajia, esimerkiksi telttakylässä sairastapausten tai muun avuntarpeen sattuessa.

Kehitysvammaisten leiriläisten ohjaajatiimissä on kehitysvammaisten leiriläisten telttakylän tiiminvetäjä, neljä ohjaajaa sekä apuohjaaja. Tiimin vastuulle kuuluu huolehtia noin 6-8 kehitysvammaisen leiriläisen telttakylästä tarvittaessa ympäri vuorokauden.

Päiväleireille ohjaajalle ei muuta tiimiä.

Apuohjaaja (vähintään 16-vuotias)

 • vastaa osaltaan leiriläisten hyvinvoinnista työtiiminsä kanssa
 • auttaa ja pitää huolta leiriläisistä
 • toteuttaa erilaisia ohjelmia
 • hoitaa oman erillisen vastuualueensa tehtävät
 • osallistuu leirin palavereihin
 • osallistuu järjestettävään henkilökuntakoulutukseen
 • osallistuu leirin pystytykseen ja purkamiseen
 • osallistuu leirialueen puhtaanapitoon ja siivoukseen
 • pystyttää ja purkaa leirillä tarvittavia rakennelmia
 • hoitaa muut esimiehen antamat tehtävät
  • Yksityisen sosiaalipalvelualan TES
  • palkkaluokka kesällä G11A

Päiväleirien logistiikkavastaava (vähintään 20-vuotias, B-ajokortti, vähintään vuoden ajokokemus)

 • huolehtii leirien tarvitsemista resursseista ja tavarahankinnoista
 • huolehtii omalta osaltaan tiedon kulusta leirien ja toimiston välillä
 • tukee ohjaajia ja mahdollistaa ohjelmaan keskittymisen leirillä
 • suunnittelee huoltopäällikön kanssa yhteistyössä päiväleirien logistiikan ja huolehtii sen toteutuksesta
 • vastaa leirin kuljetuskalustosta ja toimii huoltoauton ensisijaisena kuljettajana
 • osallistuu järjestettävään henkilökuntakoulutukseen
 • hoitaa muut esimiehen antamat tehtävät
  • Yksityisen sosiaalipalvelualan TES
  • palkkaluokka kesällä G18C

Yöleirin toimistosihteeri (vähintään 18-vuotias)

 • huolehtii asiakaspalvelusta
 • huolehtii huoltajien ja leiriläisten välisestä kommunikoinnista
 • vastaa asiakaspalvelusta puhelimitse ja sähköpostitse
 • välittää postit ja leiriterveiset leiriläisille
 • asiakasneuvonta ja leiritarjonnasta tiedottaminen
 • vastaa leiritoimiston toimivuudesta, järjestyksestä ja ylläpidosta
 • huolehtii leirin rahaliikenteestä
 • vastaa leiriläisten kanttiinitalletuksista ja -palautuksista
 • vastaa leirikanttiinista (hankinnat, myynti, myyjien perehdytys, inventaariot)
 • osallistuu palvelutiimin kanssa leirialueen puhtaanapitoon ja siivoamiseen
 • vastaanottaa ja käsittelee leiri-ilmoittautumiset järjestösihteerin loma-aikana
 • vastaanottaa ja käsittelee leirikuljetusvaraukset järjestösihteerin loma-aikana
 • hoitaa mediavastaavan tehtävät heidän vapaapäivien aikana
  (katso tarkemmin allaolevat tehtäväkuvaukset)
 • osallistuu muihin palvelutiimin tehtäviin tarpeen mukaan
 • osallistuu järjestettävään henkilökuntakoulutukseen
 • osallistuu leirin pystytykseen ja purkamiseen
 • hoitaa muut esimiehen antamat tehtävät
  • Yksityisen sosiaalipalvelualan TES
  • palkkaluokka kesällä G15B

Yöleirin ensiapuvastaava (vähintään 18-vuotias, Kiljavan Leirikesällä EA2-kurssi voimassa tai opintotodistuksella osoitettavat vastaavat tiedot ja taidot, muilla yöleireille EA1-kurssi voimassa.)

 • vastaa leirin ensiavusta niin tapaturma- kuin sairaustapauksissa
 • vastaa leiriläisten lääkkeiden säilyttämisestä sekä leiriläisten säännöllisestä lääkityksestä
 • vastaa riittävästä EA-välineistöstä ja leirin lääkevarastosta
 • tutustuu kaikkien leiriläisten terveydentilaan ja raportoi siitä henkilökunnalle
 • antaa tarvittavan ensiavun ja hoitaa pienemmät vammat
 • arvioi leiriläisten sairaanhoitotarpeen
 • kouluttaa henkilökunnalle ensiavun perusteet
 • vastaa leirialueen hygieniasta
 • vastaa löytötavaroista ja varavaatteista
 • osallistuu muun palvelutiimin tehtäviin tarpeen mukaan
 • osallistuu järjestettävään henkilökuntakoulutukseen
 • osallistuu leirin pystytykseen ja purkamiseen
 • osallistuu leirialueen puhtaanapitoon ja siivoukseen
 • hoitaa muut esimiehen antamat tehtävät
  • Yksityisen sosiaalipalvelualan TES
  • palkkaluokka kesällä G15B

Yöleirin huoltomies (vähintään 20-vuotias, B-ajokortti, vähintään vuoden ajokokemus)

 • vastaa leirirakennelmista (teltat, teltta-alustat, telineet ym.)
 • osallistuu leirialueen hygieniasta huolehtimiseen
 • vastaa tarvittavista huoltotoimenpiteistä (esim. kottikärryjen renkaanvaihdot ym.)
 • arvioi ulkopuolisen huoltotoimenpiteiden tarpeen
 • hoitaa tarvittavat hankinnat yhteistyössä leirinjohtajan ja ohjelmapäällikön kanssa
 • vastaa leirin kuljetuskalustosta ja toimii huoltoauton ensisijaisena kuljettajana
 • osallistuu muun palvelutiimin tehtäviin tarpeen mukaan
 • avustaa ohjaajia ohjelman valmistelussa oman tehtävänsä puitteissa
 • osallistuu järjestettävään henkilökuntakoulutukseen
 • osallistuu leirin pystytykseen ja purkamiseen
 • osallistuu leirialueen puhtaanapitoon ja siivoukseen
 • huolehtii leirin paloturvallisuudesta
 • hoitaa muut esimiehen antamat tehtävät
  • Yksityisen sosiaalipalvelualan TES
  • palkkaluokka kesällä G15B

Yöleirin mediavastaava (vähintään 16-vuotias)

 • vastaa leiri-dvd:n toteuttamisesta
 • vastaa leirin nettilehden toteuttamisesta
 • päivittää säännöllisesti Leirikesän sosiaalisen median kanavia
 • osallistuu muun palvelutiimin tehtäviin tarpeen mukaan
 • osallistuu järjestettävään henkilökuntakoulutukseen
 • osallistuu leirin pystytykseen ja purkamiseen
 • osallistuu leirialueen puhtaanapitoon ja siivoukseen
 • hoitaa muut esimiehen antamat tehtävät
  • Yksityisen sosiaalipalvelualan TES
  • palkkaluokka kesällä G15B

Yövalvoja (vähintään 18-vuotias)

 • huolehtii lasten turvallisuudesta ja hyvinvoinnista yöaikaan
 • vastaa leirialueen vartioinnista yöaikaan
 • huolehtii leirin paloturvallisuudesta yöaikaan, tarkastaa telttakylien sammutusvälineistön
 • osallistuu muun palvelutiimin tehtäviin tarpeen mukaan
 • raportoi leirinjohtajalle joka aamu yön tapahtumat
 • osallistuu järjestettävään henkilökuntakoulutukseen
 • osallistuu leirin pystytykseen ja purkamiseen
 • osallistuu leirialueen puhtaanapitoon ja siivoukseen
 • huolehtii WC- ja saniteettitilojen sekä muun leirialueen puhtaudesta
 • pystyttää ja purkaa leirillä tarvittavia rakennelmia
 • hoitaa muut esimiehen antamat tehtävät
  • Yksityisen sosiaalipalvelualan TES
  • palkkaluokka kesällä G15B

Yöleirin keittiöapulainen (vähintään 15-vuotias)

 • osallistuu ruoan valmistukseen, sen jakeluun ja tarvittaviin jälkitöihin
 • huolehtii keittiön ja ruokailualueen siisteydestä ja puhtaudesta
 • osallistuu järjestettävään henkilökuntakoulutukseen
 • osallistuu leirin pystytykseen ja purkamiseen
 • osallistuu leirialueen puhtaanapitoon ja siivoukseen
 • pystyttää ja purkaa leirillä tarvittavia rakennelmia
 • hoitaa muut esimiehen antamat tehtävät
  • Yksityisen sosiaalipalvelualan TES
  • palkkaluokka kesällä G11A

Leirikesä ry: Töölönkatu 55, 00250 Helsinki - puhelin (09) 8865 1280 (ma-to klo 10.00-15.00) - toimisto@leiri.fi

Y-tunnus: 0746614-5 - Tietosuojaseloste - Evästeet - Uutiskirje

© Leirikesä ry 2018.