Leirinjohdon tehtävänkuvat

Leirin johtoon kuuluvat leirinjohtajat ja päälliköt. Leirien projektiryhmä on laajempi, siihen voi kuulua myös tiiminvetäjiä.

Yöleireillä on leirien koosta ja leirikauden pituudesta riippuen leirinjohtaja, keittiöpäällikkö, ohjelmapäällikkö ja henksupäällikkö. Päiväleireillä leirinjohtaja, ohjelmapäällikkö ja hultopäällikkö tai pienillä leirellä johtotehtävät voivat olla toimiston tehtäviä.

Kaikkiin tehtäviin etsitään vähintään 18-vuotiaita.

Leirinjohtaja

Työskentely alkaa edellisvuoden marraskuussa jatkuen kesän leirien yli.

Leirinjohtaja vastaa yö- ja päiväleireille leireistä kokonaisuutena. Leirinjohtaja vastaa annettujen ohjeiden mukaan leirikokonaisuuden suunnittelusta, toteutuksesta, lopputöistä ja raportoinnista.

Leirinjohtaja rekryää itselleen projektiryhmän, joka avustaa kesähenkilökunnan rekryssä ja kesän valmistelussa oman työtehtävän osalta. Leirinjohtaja toimii oman leirikokonaisuuden työnantajan edustajana ja oman henkilökunnan esimiehenä johtosäännön mukaan.

Leirinjohtaja vastaa leirikokonaisuuden taloudesta ja turvallisuudesta sekä leiripaikan vuokraajana leirialueen hyvästä kunnosta. Leirinjohtaja vastaa vuokratusta välineistöstä, leirien käteisen rahaliikenteestä ja leirien asiakaspalvelusta.

Leirinjohtaja hoitaa muut esimiehen antamat tehtävät.

Muu johtoryhmä

Kevään työ osa-aikaista, leirikaudella täysaikaista.

Yöleirien ohjelmapäällikkö

 • vastaa leirin ohjelman suunnittelusta ja toteutuksesta kokonaisuutena
 • vastaa leirin ohjelmahankinnoista annetun budjetin puitteissa
 • vastaa osaltaan leirin valmistelusta keväällä
 • osallistuu henkilökunnan haastatteluihin ja valintoihin
 • osallistuu henkilökunnan kevään koulutukseen
 • ohjaa jedimestareita ja vastaa teemapäivien suunnittelusta
 • toimii ohjelman työntekijöiden lähiesimiehenä
 • johtaa leirin rakentamista, purkamista ja alueen siivoamista yhdessä leirinjohtajan kanssa
 • raportoi vastuualueestaan leirinjohtajalle
 • hoitaa muut esimiehen antamat tehtävät
  • Yksityisen sosiaalipalvelualan TES
  • palkkaluokka kesällä G24E

Yöleirien keittiöpäällikkö (hygieniapassi suoritettu)

 • vastaa leirin muonituksen suunnittelusta ja toteutuksesta kokonaisuutena
 • vastaa leirin muonituksesta annetun budjetin puitteissa
 • vastaa osaltaan leirin valmistelusta keväällä
 • osallistuu henkilökunnan haastatteluihin ja valintoihin
 • vastaa keittiöhenkilökunnan kevään koulutuksesta
 • toimii keittiön työntekijöiden lähimpänä esimiehenä
 • vastaa keittiö- ja ruokailualueen kunnosta ja hygieniasta leirin aikana
 • johtaa leirin pystytystä, purkamista ja ylläpitoa oman vastuualueensa osalta yhdessä leirinjohtajan kanssa
 • omaa hygieniapassin
 • raportoi vastuualueestaan leirinjohtajalle
 • hoitaa muut esimiehen antamat tehtävät
  • Yksityisen sosiaalipalvelualan TES
  • palkkaluokka Kiljavan Leirikesällä G24E, talvileireillä ja Kesärinteen Leirikesällä G22D

Yöleirien henksupäällikkö

 • osallistuu rekrytointiin ja työvuorojen laatimiseen
 • vastaa osaltaan henkilökunnan työvuorojen suunnittelusta
 • vastaa koulutusten suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä leirinjohtajan kanssa
 • vastaa kesällä leirin sisäisestä viestinnän organisoinnista
 • osallistuu keväällä leirin suunnitteluun ja valmisteluun
 • toimii palvelun työntekijöiden lähimpänä esimiehenä
 • toimii leirinjohtajan sijaisena
 • johtaa leirin rakentamista, purkamista ja alueen siivoamista yhdessä leirinjohtajan kanssa
 • raportoi vastuualueestaan leirinjohtajalle
 • hoitaa muut esimiehen antamat tehtävät
  • Yksityisen sosiaalipalvelualan TES
  • palkkaluokka kesällä G24E

 Päiväleirin ohjelmapäällikkö

 • vastaa päiväleirin ohjelman suunnittelusta kokonaisuutena
 • vastaa osaltaan leirien valmistelusta keväällä
 • vastaa ohjelmaan liittyvistä hankinnoista yhdessä muun johtoryhmän kanssa
 • osallistuu henkilökunnan kevään koulutukseen
 • osallistuu henkilökunnan haastatteluun ja valintoihin
 • tukee kesäleirien henkilökuntaa niin, että ohjelma leireillä on laadukasta ja monipuolista
 • toimii leirien ohjaajien, apuohjaajien ja tiiminvetäjien lähimpänä esimiehenä yhdessä leirinjohtajan kanssa
 • raportoi vastuualueestaan leirinjohtajalle
 • hoitaa muut esimiehen antamat tehtävät
  • Yksityisen sosiaalipalvelualan TES
  • palkkaluokka kesällä G24E

Päiväleirin palvelupäällikkö

 • vastaa päiväleirien hankinnoista sekä muonituksesta kokonaisuutena
 • vastaa osaltaan leirien valmistelusta keväällä
 • osallistuu henkilökunnan kevään koulutukseen
 • vastaa leirien huollosta ja kuljetuksista leirien aikana
 • vastaa leirivarastosta ja omalta osaltaan leiritarvikkeiden varastoinnista leirien jälkeen
 • toimii palvelutiimiläisten lähimpänä esimiehenä
 • toimii kesäkaudella leirien ohjaajien, apuohjaajien ja tiiminvetäjien lähimpänä esimiehenä yhdessä leirinjohtajan ja ohjelmapäälikön kanssa
 • raportoi vastuualueestaan leirinjohtajalle
 • muut esimiehen antamat tehtävät
  • Yksityisen sosiaalipalvelualan TES
  • palkkaluokka kesällä G24E

Projektiryhmä

Kevään työ osa-aikasta kesää valmistelevaa työtä, leirien ajan täysaikaista.

Yöleirien erityislasten tiiminvetäjä eli erkkamestari

 • vastaa erityislasten leireistä kokonaisuutena
 • vastaa osaltaan leirin valmistelusta keväällä
 • osallistuu henkilökunnan haastatteluihin ja valintoihin
 • osallistuu henkilökunnan kevään koulutukseen
 • osallistuu erityislasten valintaan leirille
 • huolehtii yhteydenpidosta erityislasten leiriläisten koteihin keväällä ja kesän aikana
 • toimii kehitysvammaisten leiriläisten ohjaajatiimin tiiminvetäjänä ja  muuten osana erityislasten ohjaajien tiimiä
 • vastaa tiedonkulusta tiiminsä ja muun leirin välillä
 • raportoi vastuualueestaan leirinjohtajalle
 • pystyttää ja purkaa leirillä tarvittavia rakennelmia
 • osallistuu leirialueen puhtaanapitoon ja siivoukseen
 • hoitaa muut esimiehen antamat tehtävät
  • Yksityisen sosiaalipalvelualan TES
  • palkkaluokka kesällä G22D

Yöleirin ohjelmatiimin vetäjä eli ohjelmamestari (Kesärinne)

 • vastaa pääasiassa leirien ohjelman suunnittelusta keväällä ja toteutuksesta kesällä kokonaisuutena
 • vastaa leirien ohjelmaa varten tehtävistä hankinnoista yhdessä leirinjohtajan kanssa
 • osallistuu kevään koulutusten suunnitteluun ja toteutukseen leirinjohtajan kanssa
 • tukee leirien rekrytointia leirinjohtajan kanssa
 • johtaa leirien ohjelmaa ja tukee ohjaajien työtä leirillä
 • osallistuu keväällä leirien suunnitteluun ja valmisteluun leirinjohtajan kanssa
 • pystyttää ja purkaa leirillä tarvittavia rakennelmia
 • osallistuu leirialueen puhtaanapitoon ja siivoukseen
 • raportoi vastuualueestaan leirinjohtajalle
 • hoitaa esimiehen muut antamat tehtävät
  • Yksityisen sosiaalipalvelualan TES
  • palkkaluokka kesällä G19C

Yöleirien palvelutiimin vetäjä

 • toimii palvelutiimin tiiminvetäjänä
 • vastaa osaltaan leirin valmistelusta keväällä
 • osallistuu henkilökunnan haastatteluihin ja valintoihin
 • vastaa palvelutiimin kevään koulutuksesta yhdessä johtoryhmän kanssa
 • vastaa kesällä palvelutiimin yhteisten tehtävien työnjaosta ja johtaa puhetta palvelutiimin palavereissa
 • huolehtii tiedonkulusta palvelutiimin ja muun leirin välillä
 • toimii osana palvelutiimiä osallistuen tiimin yhteisiin tehtäviin
 • tukee tiimiään ja tauottaa tarvittaessa palvelun työntekijöitä
 • huolehtii leirikanttiinin pyörimisestä yhdessä toimistosihteerien kanssa (hankinnat, myynti, myyjien perehdytys, inventaariot)
 • pystyttää ja purkaa leirillä tarvittavia rakennelmia
 • osallistuu leirialueen puhtaanapitoon ja siivoukseen
 • raportoi vastuualueestaan leirinjohtajalle
 • hoitaa muut esimiehen antamat tehtävät
  • Yksityisen sosiaalipalvelualan TES
  • palkkaluokka kesällä G19C

Yöleirin apuemäntä (hygieniapassi suoritettu)

 • toimii keittiössä vuorovastaavana
 • vastaa keittiön ja ruokailualueen siisteydestä ja hygieniasta
 • avustaa keittiöpäällikköä muonituksen suunnittelussa ja toteuttamisessa
 • toimii keittiöpäällikön varahenkilönä
 • ohjaa ja opastaa keittiöapulaisia
 • osallistuu järjestettävään henkilökuntakoulutukseen
 • osallistuu leirialueen puhtaanapitoon ja siivoukseen
 • pystyttää ja purkaa leirillä tarvittavia rakennelmia
 • omaa hygieniapassin
 • hoitaa muut esimiehen antamat tehtävät
  • Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus
  • palkka leirillä talvella ja Kesärinteessä G19C, kesällä Kiljavan Leirikesällä G22D

Yöleirin ohjelmatiimin vetäjä eli ohjelmamestari (Kiljava)

 • vastaa leirin teemapäivän suunnittelusta ja toteutuksesta
 • johtaa leirien teemapäivän ohjelmaa ja tukee ohjaajien työtä leirillä
 • osallistuu keväällä leirien suunnitteluun ja valmisteluun leirinjohtajan kanssa
 • pystyttää ja purkaa leirillä tarvittavia rakennelmia
 • osallistuu leirialueen puhtaanapitoon ja siivoukseen
 • raportoi vastuualueestaan leirinjohtajalle
 • hoitaa esimiehen muut antamat tehtävät
  • Yksityisen sosiaalipalvelualan TES
  • palkkaluokka kesällä G19C

Päiväleirin tiiminvetäjä

 • hoitaa oman leirin tiimin työnjaon
 • hoitaa oman tehtävänsä leiriohjaajana
 • osallistuu henkilökunnan kevään koulutukseen
 • suunnittelee ja koordinoi leirin ohjelman toteutuksen
 • vastaa omalta osaltaan leirin turvallisuudesta ja sisällöstä
 • vastaa omalta osaltaan leirin ja kodin välisestä yhteydenpidosta
 • huolehtii oman tiiminsä työaikojen ja taukojen toteutumisesta leirin aikana
 • toimii yhteyshenkilönä leirinjohtajaan
 • huolehtii omalta osaltaan oman leirien suhteista vuokraajaan ja leirin siisteydestä.
  • Yksityisen sosiaalipalvelualan TES
  • palkkaluokka keäsllä G19C

Päiväleirien logistiikkavastaava (B-ajokortti, vähintään vuoden ajokokemus)

 • huolehtii leirien tarvitsemista tavarahankinnoista
 • suunnittelee palvelupäällikön kanssa yhteistyössä päiväleirien logistiikan ja huolehtii sen toteutuksesta
 • vastaa kuskien ajojärjestelystä
 • vastaa leirien kesänajan varastosta
 • huolehtii omalta osaltaan tiedon kulusta leirien ja toimiston välillä
 • tukee ohjaajia ja mahdollistaa ohjelmaan keskittymisen leirillä
 • hoitaa muut esimiehen antamat tehtävät
  • Yksityisen sosiaalipalvelualan TES
  • palkkaluokka kesällä G19C

Päiväleirien muonitussuunnitteija

 • huolehtii leirien muonituksen valmistelusta palvelupäällikön kanssa
 • toimii annetun budjetin puitteissa
 • laatii reseptiikan leirien retkikeitinkokkailuun
 • laatii ohjeistuksen leireille muonituksesta ja keittiöhygieniasta
 • huolehtii leirien muonituksen tilaukset sovitulta toimittajalta leiripaikoille
 • huolehtii erityisruokavalioiden etukäteisvalmistelusta leiripaikoilla
 • tukee leirejä yhteydenpidossa koteihin erityisruokavalioihin liittyen
 • huolehtii tiedonkulusta muonitukseen liittyen leirien, toimittajan ja johtoryhmän välillä
 • omaa hygieniapassin
 • hoitaa muut esimiehen antamat tehtävät
  • Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus
  • palkka G19C