Työnkuvat leirinjohto ja projektiryhmä

Leirinjohdon tehtävänkuvat

Leirin johtoon kuuluvat leirinjohtajat ja päälliköt. Leirien projektiryhmä on laajempi, siihen voi kuulua myös tiiminvetäjiä.

Yöleireillä on leirien koosta ja leirikauden pituudesta riippuen leirinjohtaja, keittiöpäällikkö, ohjelmapäällikkö ja henksupäällikkö. Päiväleireillä leirinjohtaja, ohjelmapäällikkö ja hultopäällikkö tai pienillä leirellä johtotehtävät voivat olla toimiston tehtäviä.

Leirinjohtaja

Työskentely alkaa edellisvuoden marraskuussa jatkuen kesän leirien yli.

Leirinjohtaja vastaa yö- ja päiväleireille leireistä kokonaisuutena. Leirinjohtaja vastaa annettujen ohjeiden mukaan leirikokonaisuuden suunnittelusta, toteutuksesta, lopputöistä ja raportoinnista.

Leirinjohtaja rekryää itselleen projektiryhmän, joka avustaa kesähenkilökunnan rekryssä ja kesän valmistelussa oman työtehtävän osalta. Leirinjohtaja toimii oman leirikokonaisuuden työnantajan edustajana ja oman henkilökunnan esimiehenä johtosäännön mukaan.

Leirinjohtaja vastaa leirikokonaisuuden taloudesta ja turvallisuudesta sekä leiripaikan vuokraajana leirialueen hyvästä kunnosta. Leirinjohtaja vastaa vuokratusta välineistöstä, leirien käteisen rahaliikenteestä ja leirien asiakaspalvelusta.

Leirinjohtaja hoitaa muut esimiehen antamat tehtävät.


Muu johtoryhmä

kevään työ osa-aikaista, leirikaudella täysaikaista

Yöleirien ohjelmapäällikkö

 • vastaa leirin ohjelman suunnittelusta ja toteutuksesta kokonaisuutena
 • vastaa leirin ohjelmahankinnoista annetun budjetin puitteissa
 • vastaa osaltaan leirin valmistelusta keväällä
 • osallistuu henkilökunnan haastatteluihin ja valintoihin
 • osallistuu henkilökunnan kevään koulutukseen
 • vastaa ohjelman etukäteissuunnittelusta
 • toimii ohjelman työntekijöiden lähiesimiehenä
 • johtaa leirin rakentamista, purkamista ja alueen siivoamista yhdessä leirinjohtajan kanssa
 • raportoi vastuualueestaan leirinjohtajalle
 • hoitaa muut esimiehen antamat tehtävät
  • Yksityisen sosiaalipalvelualan TES
  • palkkaluokka kesällä G24E

Yöleirien keittiöpäällikkö

 • vastaa leirin muonituksen suunnittelusta ja toteutuksesta kokonaisuutena
 • vastaa leirin muonituksesta annetun budjetin puitteissa
 • vastaa osaltaan leirin valmistelusta keväällä
 • osallistuu henkilökunnan haastatteluihin ja valintoihin
 • vastaa keittiöhenkilökunnan kevään koulutuksesta
 • toimii keittiön työntekijöiden lähimpänä esimiehenä
 • vastaa keittiö- ja ruokailualueen kunnosta ja hygieniasta leirin aikana
 • johtaa leirin pystytystä, purkamista ja ylläpitoa oman vastuualueensa osalta yhdessä leirinjohtajan kanssa
 • raportoi vastuualueestaan leirinjohtajalle
 • hoitaa muut esimiehen antamat tehtävät
  • Yksityisen sosiaalipalvelualan TES
  • palkkaluokka KLK G24E, talvi- ja Nikuvikenin Leirikesä G22D

Yöleirien henksupäällikkö

 • osallistuu rekrytointiin ja työvuorojen laatimiseen
 • vastaa koulutusten suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä leirinjohtajan kanssa
 • vastaa kesällä leirin sisäisestä viestinnän organisoinnista
 • vastaa osaltaan henkilökunnan työvuorojen suunnittelusta
 • osallistuu keväällä leirin suunniteluun ja valmisteluun
 • organisoi leirin hankinnat kesän aikana
 • toimii leirinjohtajan sijaisena
 • johtaa leirin rakentamista, purkamista ja laueen siivoamista yhdessä leirinjohtajan kanssa
 • raportoi vastuualueestaan leirinjohtajalle
 • hoitaa muut esimiehn antamat tehtävät
  • Yksityisen sosiaalipalvelualan TES
  • palkka kesällä G24E

 Päiväleirin ohjelmapäällikkö

 • vastaa päiväleirin ohjelman suunnittelusta kokonaisuutena
 • vastaa osaltaan leirien valmistelusta keväällä
 • vastaa ohjelmaan liittyvistä hankinnoista yhdessä muun johtoryhmän kanssa
 • vastaa leirien henkilökunnan koulutuksesta yhdessä muun johtoryhmän kanssa
 • osallistuu henkilökunnan haastatteluun ja valintoihin
 • tukee kesäleirien henkilökuntaa niin, että ohjelma leireillä on laadukasta ja monipuolista
 • toimii leirien ohjaajien, apuohjaajien ja tiiminvetäjien lähimpänä esimiehenä yhdessä leirinjohtajan kanssa
 • raportoi vastuualueestaan leirinjohtajalle
 • hoitaa muut esimiehen antamat tehtävät
  • Yksityisen sosiaalipalvelualan TES
  • palkkaluokka kesällä G24E

Päiväleirin huoltopäällikkö

 • vastaa päiväleirien hankinnoista sekä muonituksesta kokonaisuutena
 • vastaa osaltaan leirien valmistelusta keväällä
 • vastaa henkilökunnan koulutuksesta muun johtoryhmän kanssa
 • vastaa leirien huollosta ja kuljetuksista leirien aikana
 • tilaa ja suunnittelee leirien ruuat ja reseptit (lasten retkikeittimille), sekä vastaa niiden kuljetuksen järjestelystä leiripaikoille
 • toimii kuljettajien lähimpänä esimiehenä
 • raportoi vastuualueestaan leirinjohtajalle
 • muut esimiehen antamat tehtävät
  • Yksityisen sosiaalipalvelualan TES
  • palkkaluokka kesällä G24E


Projektiryhmä

kevään työ osa-aikasta, leirien ajan täysaikaista

Yöleirien erityislasten tiiminvetäjä, erkkamestari

 • vastaa erityislasten leireistä kokonaisuutena
 • vastaa osaltaan leirin valmistelusta keväällä
 • osallistuu henkilökunnan haastatteluihin ja valintoihin
 • osallistuu henkilökunnan kevään koulutukseen
 • osallistuu erityislasten valintaan leirille
 • huolehtii yhteydenpidosta erityislasten leiriläisten koteihin
 • toimii kehitysvammaisten leiriläisten ohjaajatiimin tiiminvetäjänä
 • raportoi vastuualueestaan leirinjohtajalle
 • osallistuu leirin pystytykseen ja purkamiseen
 • osallistuu leirialueen puhtaanapitoon ja siivoukseen
 • pystyttää ja purkaa leirillä tarvittavia rakennelmia
 • hoitaa muut esimiehen antamat tehtävät
  • Yksityisen sosiaalipalvelualan TES
  • palkkaluokka kesällä G22D

Yöleirin ohjelmamestari (Nikuviken)

 • vastaa pääasiassa leirien ohjelman suunnittelusta keväällä ja toteutuksesta kesällä kokonaisuutena
 • vastaa leirien ohjelmaa varten tehtävistä hankinnoista yhdessä leirinjohtajan kanssaosallistuu kevään koulutusten suunnitteluun ja toteutukseen leirinjohtajan kanssa
 • tukee leirien rekrytointia leirinjohtajan kanssa
 • johtaa leirien ohjelmaa ja tukee ohjaajien työtä leirillä
 • osallistuu keväällä leirien suunnitteluun ja valmisteluun leirinjohtajan kanssa
 • osallistuu leirien rakentamiseen ja purkamiseen
 • raportoi vastuualueestaan leirinjohtajalle
 • hoitaa esimiehen muut antamat tehtävät
  • Yksityisen sosiaalipalvelualan TES
  • palkkaluokka kesällä G18C

Yöleirien ohjelmatiimin vetäjä eli jedimestari

 • toimii ohjelmatiimin eli jeditiimin tiiminvetäjänä
 • vastaa leirien teemapäivistä
 • osallistuu oman jediviikon viikon ohjelmarungon suunnitteluun ohjelmapäällikön kanssa
 • vastaa ohjelmatoimiston kunnosta omalla jediviikolla kokonaisuutena
 • raportoi vastuualueestaan ohjelmapäällikölle
 • osallistuu leirin pystytykseen ja purkamiseen
 • osallistuu leirialueen puhtaanapitoon ja siivoukseen
 • hoitaa muut esimiehen antamat tehtävät
  • Yksityisen sosiaalipalvelualan TES
  • palkkaluokka kesällä G18C

Yöleirien palvelutiimin vetäjä

 • toimii palvelutiimin tiiminvetäjänä
 • vastaa osaltaan leirin valmistelusta keväällä
 • osallistuu henkilökunnan haastatteluihin ja valintoihin
 • vastaa palvelutiimin kevään koulutuksesta yhdessä johtoryhmän kanssa
 • vastaa kesällä palvelutiimin yhteisten tehtävien työnjaosta
 • johtaa puhetta palvelutiimin palavereissa
 • huolehtii tiedonkulusta palvelutiimin ja muun leirin välillä
 • raportoi vastuualueestaan leirinjohtajalle
 • osallistuu leirin pystytykseen ja purkamiseen
 • osallistuu leirialueen puhtaanapitoon ja siivoukseen
 • hoitaa muut esimiehen antamat tehtävät
  • Yksityisen sosiaalipalvelualan TES
  • palkkaluokka kesällä G18C

Yöleirin apuemäntä

 • toimii keittiössä vuorovastaavana
 • vastaa keittiön ja ruokailualueen siisteydestä ja hygieniasta
 • avustaa keittiöpäällikköä muonituksen suunnittelussa ja toteuttamisessa
 • toimii keittiöpäällikön varahenkilönä
 • ohjaa ja opastaa keittiöapulaisia
 • osallistuu järjestettävään henkilökuntakoulutukseen
 • osallistuu leirin pystytykseen ja purkamiseen
 • osallistuu leirialueen puhtaanapitoon ja siivoukseen
 • pystyttää ja purkaa leirillä tarvittavia rakennelmia
 • hoitaa muut esimiehen antamat tehtävät
  • Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus
  • palkka leirillä talvella ja Nikuvikenissä G18C, kesällä Kiljavan Leirikesällä G22D

Päiväleirin tiiminvetäjä

 • hoitaa oman leirin tiimin työnjaon
 • hoitaa oman tehtävänsä leiriohjaajana
 • osallistuu henkilökunnan kevään koulutukseen
 • suunnittelee ja koordinoi leirin ohjelman toteutuksen
 • vastaa omalta osaltaan leirin turvallisuudesta, sisällöstä ja asiakaspalvelusta
 • huolehtii oman tiiminsä työaikojen ja taukojen toteutumisesta leirin aikana
 • toimii yhteyshenkilönä leirinjohtajaan
 • huolehtii omalta osaltaan oman leirien suhteista vuokraajaan ja leirin siisteydestä.
  • Yksityisen sosiaalipalvelualan TES
  • palkkaluokka keäsllä G18C

Leirikesä ry: Töölönkatu 55, 00250 Helsinki - puhelin (09) 8865 1280 (ma-to klo 10.00-15.00) - toimisto@leiri.fi

Y-tunnus: 0746614-5 - Tietosuojaseloste - Evästeet - Uutiskirje

© Leirikesä ry 2018.