Diabeetikkona Kiljavan yöleireillä

ma kesäk. 13 16:00:00 2022

Kiljavan leirikesän yöleireillä on vuosittain paljon diabetestä sairastavia lapsia. He osallistuvat leireille osana muuta lapsiryhmää, vaikkapa omien kavereiden ja sisarustensa kanssa yhdessä. Lapsen leirikokemus ei diabeteksen vuoksi juuri eroa muiden lasten leirikokemuksesta. Myös leirin hinta on sama. Koulutettu leirihenkilökuntamme huolehtii diabeteksen hoidosta leirin aikana.

Kiljavan Leirikesän leireillä lasten hoitotasapainosta huolehtivat erikseen palkatut ensiapuvastaavat. He osaavat monipistoshoidon toteuttamisen ja insuliinipumppujen käytön, mukaan lukien insuliinisäiliöiden ja -pumpun kanyylien vaihtamisen yleisimmistä pumppumalleista.

Jokainen leirin henkilökunnan jäsen on koulutettu tunnistamaan alhaisen ja korkean verensokerin oireet ja antamaan ensiapu insuliinishokkiin. Koko henkilökuntaa informoidaan diabeetikosta leirissä, jolloin kaikki tavallisesta poikkeava havaitaan nopeasti ja lapsen turvallisuus pystytään takaamaan.

Diabeetikon verensokeria mitataan rutiininomaisesti aina aterioiden yhteydessä sekä lisäksi aina tarvittaessa. Ensiapuvastaava laskee lapsen aterioilla ja kanttiinista ostetuista herkuista nautitut hiilihydraatit yhdessä lapsen kanssa. Mahdolliset insuliinikorjaukset korkeaan verensokeriin tehdään kotoa saatujen ohjeiden mukaisesti. Kaikki mitatut verensokeriarvot, lasketut hiilihydraatit ja annetut insuliinit kirjataan ylös. Tämä helpottaa tasaisen verensokerin saavuttamista ja ylläpitoa. Öisin jokaisen lapsen yksilölliseen hoitoon perehdytetty yövalvoja huolehtii lasten verensokerin mittauksesta noin kahden tunnin välein ja tarvittaessa useamminkin.

Vaikka lapsella olisi kotona hyvä hoitotasapaino ja verensokeri pysyisi kurissa, leiriolosuhteet eroavat merkittävästi arjesta ja omasta sairaudestaan hyvinkin huolehtiva lapsi tarvitsee leirillä tukea ja ohjausta. Lasten aktiivisuustaso vaihtelee runsaasti leiripäivän aikana ja verensokerin säätelyä sekoittaa useita kotiolosuhteista poikkeavia tekijöitä, kuten esimerkiksi jännitys sekä mahdollisesti poikkeava ateriarytmi ja ruokailutottumukset. Tämä haastaa diabeteslapsen hyvinvoinnin ja leirikokemuksen kannalta keskeisen tasaisen veren glukoosipitoisuuden ylläpitoa.

Tutustu lisää Kiljavan Leirikesän yöleireihin tästä.