Kesän 2022 leirien esihenkilö- ja vastuutehtävät, eli projektiryhmien tehtävät täytetään nyt!

to marrask. 18 15:55:00 2021

Lähde mukaan tekemään maailman parhaita päiväleirejä 2022

Leirikesä järjestää kesällä 2022 päiväleirejä kolmen eri tuotteen alla: Partiolaisten päiväleirit, Scouternas Dagsläger ja Kansainväliset päiväleirit - International Day Camps. Eri leirit työllistävät yhteensä noin 100 työntekijää leireille ja leirin tukitoimiin. Päiväleireille tavoitellaan ensi kesänä noin 2 100 osallistujaa.

Päiväleirikokonaisuudelle etsitään nyt henksupäällikköä, ohjelmapäällikköä ja palvelupäällikköä.

Päiväleirikokonaisuudelle etsitään henksupäällikköä, ohjelmapäällikköä ja palvelupäällikköä.

Henksupäällikön päätehtävänä on hallita päiväleirien henkilöstöasioita kokonaisuudessaan leirinjohtajan kanssa. Lisäksi henksupäällikkö toimii leirityöntekijöiden lähimpänä esimiehenä yhdessä leirinjohtajan kanssa. Tarvittaessa henksupäällikkö toimii leirinjohtajan sijaisena. Ohjelmapäällikkö vastaa päiväleirien ohjelmasta kokonaisuutena ja toimii leirityöntekijöiden lähimpänä esihenkilönä yhdessä leirinjohtajan kanssa. Palvelupäällikkö vastaa päiväleirien hankinnoista, huollosta ja muonituksesta kokonaisuutena. Lisäksi palvelupäällikkö toimii etenkin muonituksen ja logistiikan henkilöstön lähimpänä esihenkilönä.

Päälliköt aloittavat työnsä vuoden vaihteessa osa-aikaisena ja kokoaikainen työ alkaa toukokuun alussa. Haku tehtäviin on nyt auki ja päättyy 1.12.2021.

» KATSO AVOIMET TEHTÄVÄT


Kiljavan Leirikesän 2022 projektiryhmä etsii maailman parhaiden leirien tekijöitä

Ensi kesänä Kiljavalla järjestetään ainakin 16 yöleiriä kesäkuun alusta elokuun alkuun. Leireille odotetaan yhteensä yli 1 800 lasta ja nuorta. Kiljavan Leirikesä työllistää yli 100 nuorta aikuista kesäkuukausien aikana.

Projektiryhmä muodostuu päälliköistä, vastaavista ja tiiminvetäjistä.

Kiljavan Leirikesän projektiryhmään etsitään ohjelmapäällikköä, henksupäällikköä, keittiöpäällikköä, erityislapsista vastaavaa tiiminvetäjää eli erkkamestaria, palvelutiimin vetäjää eli palvelumestaria ja alaleirimestaria.

Ohjelmapäällikkö vastaa jokaisen leirin ohjelmasta kokonaisuutena ja toimii ohjaajien ja apuohjaajien lähimpänä esihenkilönä. Henksupäällikkö huolehtii henkilökunnan koulutuksesta kevään ja kesän aikana, käy palautekeskusteluja ja pitää huolta, että tieto kulkee leirissä. Henksupäällikkö toimii myös leirinjohtajan sijaisena. Keittiöpäällikkö vastaa lasten ja henkilökunnan aterioista aina ensimmäisestä koulutusviikonlopusta päättäjäisjuhlallisuuksiin saakka ja toimii keittiöhenkilökunnan lähimpänä esihenkilönä.

Erityislapsista vastaava tiiminvetäjä eli erkkamestari huolehtii kehitysvammaisista ja avustajan tukea tarvitsevista leiriläisistä ja leiritoiminnan suunnittelusta. Palvelutiimin vetäjä eli palvelumestari huolehtii siitä, että leirin erilaiset tukitoimet, eli esim. huollon, ensiavun ja leiritoimiston tehtävät rullaavat ja ovat kunnossa. Alaleirimestarin päätehtävänä on koordinoida ja tukea oman alaleirinsä työtiimin toimintaa ohjelmapäällikön, henksupäällikön ja leirinjohtajan suunnitelmien ja tuen avulla. 

Kaikki projektiryhmän jäsenet aloittavat työnsä vuoden vaihteessa osa-aikaisena ja kokoaikainen työ alkaa kesäkuun alussa, kun leirikausi alkaa. Haku tehtäviin on nyt auki ja päättyy 1.12.2021.

» KATSO AVOIMET TEHTÄVÄT


Kesärinteen Leirikesä jatkaa maailman parhaita lastenleirejä Tuusulassa myös kesällä 2022

Ensi kesänä Tuusulan Kesärinteessä järjestetään neljä yöleiriä heti koulujen päättymisestä alkaen kesäkuussa. Kesärinteessä työskentelee noin 20 kesätyöntekijää ja leireille odotetaan yhteensä noin 160 osallistujaa.

Keittiöpäällikkö on leirin toinen esihenkilö ja ohjelmamestari vastaa mieleenpainuvasta leiriohjelmasta

Kesärinteen Leirikesän projektiryhmä on pieni, mutta pippurinen. Ryhmään kuuluvat leirinjohtajan lisäksi keittiöpäällikkö ja ohjelmatiimin vetäjä, eli ohjelmamestari.

Keittiöpäällikön tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa yhdessä muun keittiöhenkilökunnan kanssa makuhermoja hiveleviä aterioita leirien ajan. Keittiöpäällikkö toimii keittiöhenkilökunnan lähimpänä esihenkilönä. Ohjelmatiimin vetäjä, eli ohjelmamestari suunnittelee ja toteuttaa kunkin leirin ohjelman kokonaisuutena yhdessä leirinjohtajan kanssa.

Kesärinteen Leirikesän projektiryhmään valitut henkilöt aloittavat hommat vuoden vaihteessa osa-aikaisena ja kokoaikaiseksi työt muuttuvat kesäkuun alussa, kun leirikausi alkaa. Haku tehtäviin on nyt auki ja päättyy 1.12.2021.

» KATSO AVOIMET TEHTÄVÄT