Kesän 2023 leirien esihenkilö- ja vastuutehtävät haetaan nyt!

ke marrask. 16 11:20:00 2022

Lähde mukaan tekemään maailman parhaita päiväleirejä 2023!

Leirikesä järjestää kesällä 2023 Partiolaisten päiväleirejä Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla läpi kesäkuun. Eri leirit työllistävät yhteensä noin 100 työntekijää leireille ja leirin tukitoimiin. Päiväleireille tavoitellaan ensi kesänä noin 2 000 osallistujaa.

Päiväleirien projektiryhmä muodostuu päälliköistä ja mestareista.

Päiväleirikokonaisuudelle etsitään nyt henksupäällikköä, ohjelmapäällikköä, palvelupäällikköä, logistiikkamestaria ja muonitusmestaria.

Henksupäällikön päätehtävänä on hallita päiväleirien henkilöstöasioita kokonaisuudessaan leirinjohtajan kanssa. Lisäksi henksupäällikkö toimii leirityöntekijöiden lähimpänä esimiehenä yhdessä leirinjohtajan kanssa. Tarvittaessa henksupäällikkö toimii leirinjohtajan sijaisena. Ohjelmapäällikkö vastaa päiväleirien ohjelmasta kokonaisuutena ja toimii leirityöntekijöiden lähimpänä esihenkilönä yhdessä leirinjohtajan kanssa. Palvelupäällikkö vastaa päiväleirien hankinnoista, huollosta ja muonituksesta kokonaisuutena. Lisäksi palvelupäällikkö toimii etenkin muonituksen ja logistiikan henkilöstön lähimpänä esihenkilönä.

Logistiikkamestari huolehtii leirien tarvitsemista tavarahankinnoista sekä suunnittelee palvelupäällikön kanssa yhteistyössä päiväleirien logistiikan ja huolehtii sen toteutuksesta. Muonitusmestari huolehtii leirien muonituksen valmistelusta palvelupäällikön kanssa. 

Päiväleirien projektiryhmä aloittaa työnsä vuoden vaihteessa osa-aikaisena ja kokoaikainen työ alkaa toukokuun alussa. Haku tehtäviin on nyt auki ja päättyy ke 30.11.2022.

» KATSO AVOIMET TEHTÄVÄT


Kiljavan Leirikesän 2023 projektiryhmä etsii maailman parhaiden leirien tekijöitä

Ensi kesänä Kiljavalla järjestetään ainakin 16 yöleiriä kesäkuun alusta elokuun alkuun. Leireille odotetaan yhteensä 1 900 lasta ja nuorta. Kiljavan Leirikesä työllistää yli 100 nuorta aikuista kesäkuukausien aikana.

Projektiryhmä muodostuu päälliköistä, vastaavista ja tiiminvetäjistä.

Kiljavan Leirikesän projektiryhmään etsitään ohjelmapäällikköä, henksupäällikköä, keittiöpäällikköä, erityislapsista vastaavaa tiiminvetäjää eli erkkamestaria, palvelutiimin vetäjää eli palvelumestaria ja alaleirimestaria.

Ohjelmapäällikkö vastaa jokaisen leirin ohjelmasta kokonaisuutena ja toimii ohjaajien ja apuohjaajien lähimpänä esihenkilönä. Henksupäällikkö huolehtii henkilökunnan koulutuksesta kevään ja kesän aikana, käy palautekeskusteluja ja pitää huolta, että tieto kulkee leirissä. Henksupäällikkö toimii myös leirinjohtajan sijaisena. Keittiöpäällikkö vastaa lasten ja henkilökunnan aterioista aina ensimmäisestä koulutusviikonlopusta päättäjäisjuhlallisuuksiin saakka ja toimii keittiöhenkilökunnan lähimpänä esihenkilönä.

Erityislapsista vastaava tiiminvetäjä eli erkkamestari huolehtii kehitysvammaisista ja avustajan tukea tarvitsevista leiriläisistä ja leiritoiminnan suunnittelusta. Palvelutiimin vetäjä eli palvelumestari huolehtii siitä, että leirin erilaiset tukitoimet, eli esim. huollon, ensiavun ja leiritoimiston tehtävät rullaavat ja ovat kunnossa. Alaleirimestarin päätehtävänä on koordinoida ja tukea oman alaleirinsä työtiimin toimintaa ohjelmapäällikön, henksupäällikön ja leirinjohtajan suunnitelmien ja tuen avulla.

Kaikki projektiryhmän jäsenet aloittavat työnsä vuoden vaihteessa osa-aikaisena ja kokoaikainen työ alkaa kesäkuun alussa, kun leirikausi alkaa. Haku tehtäviin on nyt auki ja päättyy ke 30.11.2022.

» KATSO AVOIMET TEHTÄVÄT


Kesärinteen Leirikesä 2023 projektiryhmä etsii maailman parhaiden leirien tekijöitä

Ensi kesänä Tuusulan Kesärinteessä järjestetään neljä yöleiriä heti koulujen päättymisestä alkaen kesäkuussa. Kesärinteessä työskentelee noin 20 kesätyöntekijää ja leireille odotetaan yhteensä noin 160 osallistujaa.

Keittiöpäällikkö on leirin toinen esihenkilö ja ohjelmamestari vastaa mieleenpainuvasta leiriohjelmasta

Kesärinteen Leirikesän projektiyhmään kuuluvat leirinjohtajan lisäksi keittiöpäällikkö ja ohjelmatiimin vetäjä, eli ohjelmamestari. Keittiöpäällikön tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa yhdessä muun keittiöhenkilökunnan kanssa makuhermoja hiveleviä aterioita leirien ajan. Keittiöpäällikkö toimii keittiöhenkilökunnan lähimpänä esihenkilönä. Ohjelmatiimin vetäjä, eli ohjelmamestari suunnittelee ja toteuttaa kunkin leirin ohjelman kokonaisuutena yhdessä leirinjohtajan kanssa.

Kesärinteen Leirikesän projektiryhmään valitut henkilöt aloittavat hommat vuoden vaihteessa osa-aikaisena ja kokoaikaiseksi työt muuttuvat kesäkuun alussa, kun leirikausi alkaa. Haku tehtäviin on nyt auki ja päättyy ke 30.11.2022.

» KATSO AVOIMET TEHTÄVÄT