Lasten lomajärjestöt: Lasten ja nuorten mahdollisuus turvalliseen lomaan varmistettava myös kehysriihessä

pe huhtik. 12 11:44:00 2024

Mediassa esiintyneiden tietojen mukaan hallitus harkitsee tulevassa kehysriihessään sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksiin vuodelle 2027 suunniteltujen 100 miljoonan euron leikkausten aikaistamista siten, että ne alkaisivat jo vuonna 2025. STEA-avustusta saavat lasten lomajärjestöt ovat syvästi huolissaan tästä tiedosta ja yhtyvät SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n esittämään vetoomukseen, että hallituksella on nyt oltava malttia katsoa kauemmas – näin rajut ja nopeat avustusleikkaukset aiheuttaisivat suurta tuhoa järjestöjen tarjoamalle tuelle ja avulle.

Lapsen oikeuksien sopimuksen 31 artiklan mukaan lapsella on oikeus lepoon, vapaa-aikaan, leikkiin ja virkistykseen. Osallistuminen tuetulle leirille mahdollistaa tämän. Monessa perheessä ei yksinkertaisesti ole mahdollisuuksia muuhun lomanviettoon ja irtautumiseen arjesta.

Leirit tarjoavat virkistävän ja laadukkaan tekemisen ohella mahdollisuuden oppia uusia taitoja, kohdata turvallisia aikuisia, opetella kaveritaitoja ja luoda pysyviäkin ystävyyssuhteita sekä kokea unohtumattomia seikkailuja luonnossa. Samalla leirit mahdollistavat huoltajille ansaitun tauon ja mahdollisuuden levätä tietäen, että heidän lapsensa ovat hyvissä käsissä.

Lasten lomajärjestöjen leireille osallistui vuonna 2023 yhteensä 3500 lasta ja nuorta Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n avustuksen turvin. STEA:n avustamana leireille voivat osallistua lapset, nuoret ja perheet, joiden leireille osallistumiseen liittyy jokin erityinen sosiaalinen, taloudellinen ja terveydellinen syy. Näin ollen yhteiskunnan myöntämä tuki ohjautuu leiritoiminnassamme suoraan sellaisille lapsille ja nuorille perheineen, jotka sitä erityisen suuresti tarvitsevat.

Lasten lomajärjestöt ovat myös merkittävä työkokemusten tarjoaja nuorille ja vapaaehtoistehtävien mahdollistaja. Vuonna 2023 lasten lomajärjestöt työllistivät yhteensä noin 250 nuorta ja toimintaan osallistui 200 vapaaehtoista. Vapaaehtoistoiminta ei tapahdu itsestään eikä sitä saa pitää itsestäänselvyytenä. Vapaaehtoistoiminta lisää tutkitusti sitä tekevien hyvinvointia ja vahvistaa osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Mikäli hallituksen harkitsemat leikkaukset kohdistuisivat myös lasten lomajärjestöihin, tarkoittaisi tämä suoraan sitä, että aiempaa useampi lapsi ja nuori ei voisi osallistua leirille – joko pienenevän leiritarjonnan tai kohoavien osallistumismaksujen vuoksi. Osallisuuden kokemus ehkäisee tehokkaasti syrjäytymistä. Leirijärjestöjen saamat avustukset ovat yhteiskunnalle edullinen tapa tuottaa osallisuutta ja hyvinvointia verrattuna syrjäytymisen mittaviin kustannuksiin.

Lasten lomajärjestöt muistuttavat hallitusta, että julkista taloutta tasapainottaessa ei ole millään tavalla välttämätöntä kohdistaa leikkauksia juuri lapsiin ja nuoriin. Vetoamme hallitukseen: varmistakaa kehysriihessä, että lapsilla ja nuorilla on tulevaisuudessakin mahdollisuus turvalliseen lomaan sekä lapsuusmuistoihin, jotka kannattelevat vielä vuosikymmenten päästä!

Leirikesä ry
Lasten Kesä ry
Parasta Lapsille ry
Kesälukioseura ry

Lisätietoja antaa: Matti Mannonen, toiminnanjohtaja, Leirikesä ry

matti.mannonen@leiri.fi