16.11.2017

Avoimet työpaikat:

 

Töihin Leirikesälle – Partiolaisten päiväleirit ja Kiljavan Leirikesä kutsuvat projektiryhmään!

Haemme päälliköitä esimiestehtäviin ja tiiminvetäjiä ohjaajamaan omaa päiväleiriä tai yöleirin osa-aluetta.

Päälliköiden ja tiiminvetäjien työt alkavat tammikuussa kesän valmistelu- ja suunnittelutehtävillä ja kesähenkilökunnan rekrytoinnilla.

Oletko sinä lasten kanssa hyvin toimeentuleva, itsenäinen, vastuullinen ja haasteista innostuva vähintään 18-vuotias? Pidät ihmisten ja asioiden johtamisesta ja haluat oppia lisää. Hae Partiolaisten Päiväleirin tiiminvetäjäksi (aiemmin nimellä leirinjohtaja) tai Kiljavan Leirikesän ohjelmaan, keittiöön tai palveluun päälliköksi tai tiiminvetäjäksi. Etsimme nyt noin 20-25 projektiryhmäläistä leirien valmistelu ja toteutustyöhön.

Projektiryhmässä kokemus lisääntyy projektityöstä, rekrytoinnista, tavoitteellisesta työskentelystä, kouluttamisesta, esimies- tai tiiminvetäjäntyöstä ja pääset tutustumaan leirikokonaisuuteen kokonaisvaltaisesti ja saat aiempaa laajemman kuvan yhdistystoiminnasta.

Projektityö:

Keväällä projektiryhmän tehtävänä on yhdessä leirinjohtajien kanssa tehtävä projektin suunnittelutyö, rekrytointi, koulutus ja muu käytännön valmistelutyö. Lisäksi jokainen projektiryhmään valittu vastaa omaan vastuualueeseensa liittyvistä tehtävistä.

Kesällä työtä tehdään omalla vastuualueella 2-9 viikkoa tehtävästä ja leiristä riippuen. Oman vastuualueen lisäksi tehtävät voivat liittyä muihin leiritöihin Kiljavalla tai päiväleireillä.

  • Päiväleireillä tiiminvetäjän työ kestää noin 4 viikkoa, lisäksi mahdollisuus työllistyä Kiljavalle muihin tehtäviin päiväleirien jälkeen.
  • Kiljavan Leirikesän tiiminvetotehtävät ovat 2-9 viikkoa ja päällikkötehtäviin toivotaan 1-2 henkilöä 4-9 viikon työsuhteeseen.

Palkka:

Kevään valmistelutehtävistä maksetaan erillinen korvaus, joka vaihtelee vastuun ja työmäärän mukaan. Kesän työstä maksetaan tehtävän mukainen viikkopalkka, joka määrittyy yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen mukaan.

AVOIMET TYÖPAIKAT: Kiljavan Leirikesän 2018 esimies- ja tiiminvetotehtävät

noin 6-9 työpaikkaa

Kiljavan Leirikesä järjestää Hyvinkään Kiljavalla yhdeksän viikon ajan leirejä yhteensä noin 1 700:lle lapselle ja nuorelle. Henkilökuntaa on koko kesäkauden aikana yhteensä noin 100 ja eri leirijaksoilla 30–85 työntekijää.

Projektiryhmään haetaan Kiljavan Leirikesälle esimiestehtäviin ohjelmapäällikköä ja keittiöpäällikköä sekä tiiminvetotehtäviin jedimestareita eli ohjelmatiimien vetäjiä, palvelumestaria eli palvelutiimin vetäjää sekä erityislasten tiiminvetäjää. Lisätietoja tehtävistä löydät verkkosivuilta.

AVOIMET TYÖPAIKAT: Partiolaisten päiväleirien 2018 tiiminvetotehtävät

noin 14 työpaikkaa

Partiolaisten päiväleirit järjestää Espoon, Helsingin ja Vantaan alueella noin 60 päiväleiriä noin 1 000:lle lapselle. Henkilökuntaa on koko kesäkauden aikana yhteensä noin 50 ja yhdellä leirillä kolme työntekijää.

Partiolaisten päiväleireille haetaan tiiminvetäjiä (aiemmin nimellä leirinjohtaja) eri sijainneissa järjestettäville päiväleireille. Lisätietoja tehtävistä löydät verkkosivuilta.

Työnhaku kaikkiin tehtäviin:

Tehtäviin valittavilta henkilöiltä edellytetään valmiutta työskennellä kevään aikana itsenäisesti ja tiimissä sekä myös iltaisin ja viikonloppuisin. Arvostamme leirityöstä ja -toiminnasta kertynyttä kokemusta. Plussaa myös kokemus Partiolaisten päiväleireiltä tai Kiljavan Leirikesältä.

Leirien projektiryhmän tehtävien hakuaika päättyy torstaina 30.11.2017. Hakemukset tulee lähettää sähköpostitse kyseisen leirikokonaisuuden leirinjohtajille. Osoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@leiri.fi

Otsikoi viestisi haettavan leirin ja tehtävän mukaisesti, esimerkiksi ”Kiljavan Leirikesä 2018, keittiöpäällikkö” tai ”Partiolaisten päiväleirit 2018, tiiminvetäjä”.

  • Kiljavan Leirikesän johtajat: Miro Leporanta ja Aino Valkama.
  • Partiolaisten päiväleirien johtajat: Emma Japisson ja Essi Pankka.

Kerro hakemuksessasi lyhyesti työnkuvaan peilaten, miksi haet juuri tähän tehtävään ja miksi juuri sinut tulisi valita. Kerro miten hakemassasi tehtävässä kannustat ja ohjaat alaisiasi/tiimisi jäseniä toteuttamaan lapsille onnistuneen leirikokemuksen. Kerro omista henkilökohtaisista tavoitteistasi tehtävässä ja projektissa. Kerro myös, minkälaisilla projektin tavoitteilla edistetään lasten hyvinvointia leirillä ja mahdollistetaan jokaiselle lapselle maailman paras leirikokemus.

Lisätietoja tehtävistä antaa arkipäivisin toimistoaikaan toiminnanjohtaja Anna-Kaisa Pohjola 040 450 8730 ja leirinjohtajat arkipäivisin 16.-30.11. klo 13-18. Tarvittaessa jätä soittopyyntö vastaajaan.

  • Kiljavan Leirikesä Miro Leporanta: p. 050 409 5174 ja Aino Valkama: p. 044 756 5185
  • Partiolaisten päiväleirit Emma Japisson: p. 044 756 4757 ja Essi Pankka: p. 044 756 3561


16.11.2017

Tule töihin Loppiaisleirille!

Loppiaisleirille 2018 Kiljavalle haetaan ohjaajia, yövalvojaa, keittiöpäällikköä, apuemäntää ja keittiöapulaisia.

Tuletko juuri sinä töihin 31.12.2017-6.1.2018 Kiljavalle? Työt alkavat vuoden viimeisenä päivänä ja lapset saapuvat ensimmänen päivä.

Jos useampi tehtävä on sinulle mieluisa, niin kerro se perustellusti hakemuksessa. Nimeä hakemus mieluisimman tehtävän mukaan. Ohjaajaksi ja apuohjaajaksi hakevat voivat hakemuksessaan kertoa halukkuudestaan työskennellä kehitysvammaisten lasten ryhmässä. Voit kertoa hakemuksessa myös ideoita talvileirin ohjelmaan. Talvileirillä ohjelmaan haetaan ensisijaisesti täysi-ikäisiä työntekijöitä ja yövalvojan tulee olla täysi-ikäinen.

Tehtävään valittavilta edellytetään ensisijaisesti Leirikesän leireiltä saatua kokemusta haettavasta tehtävästä. Haastatteluita ei välttämättä pidetä, joten tee hyvä hakemus.

Talvileirillä tehdään töitä koko leirin ajan. Leirillä ei ole vapaapäiviä, mutta vapaavuoroja on päivittäin. Työjakso on siis pidempi kuin kesällä ja sen myötä myös palkka keskimääräistä kesän viikkoa suurempi.

Leirinjohtajana toimii Miro Leporanta.

Viimeinen hakupäivä Loppiaisleirille on torstaina 30.11.2017. Hakemukset tulee lähettää sähköpostitse toiminnanjohtaja Anna-Kaisa Pohjolalle. Osoite on muotoa etunimi.sukunimi@leiri.fi
Otsikoi viestisi haettavan leirin ja tehtävän mukaisesti, esimerkiksi ”Loppiaisleiri 2018, keittiöpäällikkö”.

Lisätietoja tehtävistä antaa arkipäivisin toimistoaikaan toiminnanjohtaja Anna-Kaisa Pohjola 040 450 8730