Leirinjohdon tehtävänkuvat

Leirin johtoon kuuluvat päiväleireille leirinjohtajat (aiemmin nimellä päiväleirikoordinaattori) ja yöleireillä leirinjohtaja, keittiöpäällikkö ja kesällä myös ohjelmapäällikkö.

Yöleirien projektiryhmään kuuluvat leirinjohdon lisäksi ohjelmatiimin vetäjät, kehitysvammaisten leiriläisten telttakylän tiiminvetäjä ja palvelutiimin vetäjä. Päiväleirien projektiryhmä koostuu leirien vastuuohjaajista (aiemmin nimellä leirinjohtaja).

Yöleirien johtoryhmässä ohjelmapäällikkö toimii lähimpänä esimiehenä kaikille ohjelmapuolen työntekijöille, keittiöpäällikkö kaikille keittiön työntekijöille sekä leirinjohtaja kaikille muille.

Leirinjohtaja

Työskentely alkaa edellisvuoden marraskuussa jatkuen kesän leirien yli.

Leirinjohtaja tai -johtajat vastaavat yö- ja päiväleireille leireistä kokonaisuutena. Leirinjohtaja vastaa annettujen ohjeiden mukaan leirikokonaisuuden suunnittelusta, toteutuksesta, lopputöistä ja raportoinnista.

Leirinjohtaja rekryää itselleen projektiryhmän, joka avustaa kesähenkilökunnan rekryssä. Leirinjohtaja toimii oman leirikokonaisuuden työnantajan edustajana ja oman henkilökunnan esimiehenä johtosäännön mukaan.

Leirinjohtaja vastaa leirikokonaisuuden taloudesta ja turvallisuudesta sekä alueen vuokraajana leirialueen hyvästä kunnosta. Leirinjohtaja vastaa vuokratusta välineistöstä, leirien rahaliikenteestä ja leirien asiakaspalvelusta.

Leirinjohtaja hoitaa muut esimiehen antamat tehtävät.

Muu johtoryhmä

Yöleirien ohjelmapäällikkö

 • vastaa leirin ohjelman suunnittelusta ja toteutuksesta kokonaisuutena
 • vastaa leirin ohjelmahankinnoista annetun budjetin puitteissa
 • vastaa osaltaan leirin valmistelusta keväällä
 • osallistuu henkilökunnan haastatteluihin ja valintoihin
 • osallistuu henkilökunnan kevään koulutukseen
 • vastaa ohjelman etukäteissuunnittelusta
 • toimii leirin ohjaajien, apuohjaajien ja ohjelmapuolen tiiminvetäjien lähimpänä esimiehenä
 • vastaa leirin käytännön asioista yhdessä leirinjohtajan kanssa
 • toimii leirinjohtajan varahenkilönä
 • johtaa leirin rakentamista, purkamista ja alueen siivoamista yhdessä leirinjohtajan kanssa
 • raportoi vastuualueestaan leirinjohtajalle
 • hoitaa muut esimiehen antamat tehtävät

Yöleirien keittiöpäällikkö

 • vastaa leirin muonituksen suunnittelusta ja toteutuksesta kokonaisuutena
 • vastaa leirin muonituksesta annetun budjetin puitteissa
 • vastaa osaltaan leirin valmistelusta keväällä
 • osallistuu henkilökunnan haastatteluihin ja valintoihin
 • osallistuu henkilökunnan kevään koulutukseen
 • toimii keittiön työntekijöiden lähimpänä esimiehenä
 • vastaa keittiö- ja ruokailualueen kunnosta ja hygieniasta leirin aikana
 • johtaa leirin pystytystä, purkamista ja ylläpitoa oman vastuualueensa osalta yhdessä leirinjohtajan kanssa
 • raportoi vastuualueestaan leirinjohtajalle
 • hoitaa muut esimiehen antamat tehtävät

 

Projektiryhmä

Yöleirien erityislasten tiiminvetäjä

 • vastaa kehitysvammaisten leireistä kokonaisuutena
 • vastaa osaltaan leirin valmistelusta keväällä
 • osallistuu henkilökunnan haastatteluihin ja valintoihin
 • osallistuu henkilökunnan kevään koulutukseen
 • osallistuu kehitysvammaisten leiriläisten valintaan leirille
 • huolehtii yhteydenpidosta kehitysvammaisten leiriläisten koteihin
 • toimii kehitysvammaisten leiriläisten ohjaajatiimin tiiminvetäjänä
 • raportoi vastuualueestaan leirinjohtajalle
 • osallistuu leirin pystytykseen ja purkamiseen
 • osallistuu leirialueen puhtaanapitoon ja siivoukseen
 • pystyttää ja purkaa leirillä tarvittavia rakennelmia
 • hoitaa muut esimiehen antamat tehtävät

Yöleirien ohjelmatiimin vetäjä eli jedimestari

 • toimii ohjelmatiimin eli jeditiimin tiiminvetäjänä
 • osallistuu henkilökunnan haastatteluihin ja valintoihin
 • osallistuu henkilökunnan kevään koulutukseen
 • vastaa leirien teemapäivistä
 • huolehtii erillisistä projekteista
 • osallistuu ohjelmarungon suunnitteluun ohjelmapäällikön kanssa
 • vastaa ohjelmatoimiston kunnosta kokonaisuutena
 • raportoi vastuualueestaan ohjelmapäällikölle
 • osallistuu leirin pystytykseen ja purkamiseen
 • osallistuu leirialueen puhtaanapitoon ja siivoukseen
 • hoitaa muut esimiehen antamat tehtävät

Yöleirien palvelutiimin vetäjä

Keväällä palvelutiimin vetäjä toimii osana projektiryhmää, osallistuu henkilökunnan rekrytointiin ja koulutukseen, sekä kesän muuhun suunnittelutoimintaan muiden tiiminvetäjien tavoin. Kesän alussa palvelutiiminvetäjä tukee perhedytyksessä tiimiä ja palvelutiimin vetäjän tehtävä liitetään ensimmäisten viikkojen jälkeen osaksi toista palvelutiimin tehtävää. Palvelutiimin tehtävät liitetään osaksi joko toimistosihteerin, huoltomiehen, mediavastaavan, ensiapuvastaavan tehtävää. Yövalvojan tehtävään tiiminvetäjän tehtäviä ei voida liittää.

 • hoitaa oman perustehtävänsä palvelutiimissä
 • toimii palvelutiimin tiiminvetäjänä
 • vastaa osaltaan leirin valmistelusta keväällä
 • osallistuu henkilökunnan haastatteluihin ja valintoihin
 • osallistuu henkilökunnan kevään koulutukseen
 • vastaa kesällä palvelutiimin yhteisten tehtävien työnjaosta
 • johtaa puhetta palvelutiimin palavereissa
 • huolehtii tiedonkulusta palvelutiimin ja muun leirin välillä
 • raportoi vastuualueestaan leirinjohtajalle
 • osallistuu leirin pystytykseen ja purkamiseen
 • osallistuu leirialueen puhtaanapitoon ja siivoukseen
 • hoitaa muut esimiehen antamat tehtävät

Päiväleirin tiiminvetäjä

 • hoitaa oman leirin tiimin työnjaon
 • hoitaa oman tehtävänsä leiriohjaajana
 • osallistuu henkilökunnan kevään koulutukseen
 • suunnittelee ja koordinoi leirin ohjelman toteutuksen
 • vastaa omalta osaltaan leirin turvallisuudesta, sisällöstä ja asiakaspalvelusta
 • toimii yhteyshenkilönä leirinjohtajaan
 • huolehtii omalta osaltaan oman leirien suhteista vuokraajaan ja leirin siisteydestä.