Leirityöntekijöiden tehtävänkuvat

Yöleireillä leirin ohjelmapuolen työntekijät kuuluvat omiin telttakylätiimeihinsä, ohjelmatiimiin yleisohjaajatiimiin tai kehitysvammaisten leiriläisten ohjaajatiimiin.

Palvelutiimiin kuuluvat toimistosihteerit, leirin ensiapuvastaavat, huoltomiehet, mediavastaava ja yövalvoja. Keittiötyöntekijät kuuluvat leirin keittiötiimiin.

Päiväleireillä kunkin leiripaikan ohjaajat ja apuohjaajat muodostavat oman tiiminsä.

Työsuhteessa noudatetaan Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Palkat johtoryhmässä leirinjohta- ja päällikkötehtävissä ovat G22D-G28, kesän tiiminvetotehtävissä G18C-G22D, leirin työntekijätehtävissä G11A-G15B.

Päiväleirin tiiminvetäjä (vähintään 18-vuotias)

 • hoitaa oman leirin tiimin työnjaon
 • hoitaa oman tehtävänsä leiriohjaajana
 • osallistuu henkilökunnan kevään koulutukseen
 • suunnittelee ja koordinoi leirin ohjelman toteutuksen
 • vastaa omalta osaltaan leirin turvallisuudesta ja sisällöstä
 • vastaa omalta osaltaan leirin ja kodin välisestä yhteydenpidosta
 • huolehtii oman tiiminsä työaikojen ja taukojen toteutumisesta leirin aikana
 • toimii yhteyshenkilönä leirinjohtajaan
 • huolehtii omalta osaltaan oman leirien suhteista vuokraajaan ja leirin siisteydestä.
  • Yksityisen sosiaalipalvelualan TES
  • palkkaluokka keäsllä G19C

Ohjaaja (vähintään 18-vuotias)

 • vastaa osaltaan leiriläisten hyvinvoinnista työtiiminsä kanssa
 • auttaa ja pitää huolta leiriläisistä
 • huolehtii leirin ja kodin välisestä asioinnista
 • suunnittelee ja toteuttaa ohjelmia
 • toimii vuorollaan päivystäjänä (yöleirillä)
 • nukkuu yöleirillä vuorollaan zeta- eli päivystysteltassa (yöleirillä)
 • opastaa tarvittaessa apuohjaajia
 • hoitaa oman erillisen vastuualueensa tehtävät
 • osallistuu leirin palavereihin
 • osallistuu järjestettävään henkilökuntakoulutukseen
 • pystyttää ja purkaa leirillä tarvittavia rakennelmia
 • osallistuu leirialueen puhtaanapitoon ja siivoukseen
 • hoitaa muut esimiehen antamat tehtävät
  • Yksityisen sosiaalipalvelualan TES
  • palkkaluokka kesällä G16B

Ohjaajan tiimit ja erilaiset roolit yöleireillä

Ohjaajan erilaisia tiimejä ovat yöleirillä  telttakylätiimi, ohjelmatiimi ja kehitysvammaisten leiriläisten ohjaajatiimi. Telttakylätiimissä on 2-3 ohjaajaa sekä tarvittaessa yksi apuohjaaja. Telttakylätiimiin voi kuulua myös leiriavustaja, eli lisäohjaaja, joka tukee erityistä tukea tarvitsevaa leiriläistä. Telttakylätiimin vastuulla on telttakylän eli lapsiryhmän hyvinvointi.

Ohjelmatiimissä on ohjelmatiimin vetäjä ja kaksi ohjelmaohjaajaa. Tiimin vastuulle kuuluu suunnitella ja toteuttaa leirin teemapäivä ja hieman muuta ohjelmaa. Lisäksi tiimi auttaa leirin muita ohjaajia, esimerkiksi telttakylässä sairastapausten tai muun avuntarpeen sattuessa.

Kehitysvammaisten leiriläisten ohjaajatiimissä on kehitysvammaisten leiriläisten telttakylän tiiminvetäjä, 3-8 ohjaajaa. Tiimin vastuulle kuuluu huolehtia noin 6-8 kehitysvammaisen leiriläisen telttakylästä tarvittaessa ympäri vuorokauden.

Ohjaaja voi toimia leirillä myös brontto-ohjaajana ohjaten yläkouluikäisten ryhmää. tai ohjaaja voi olla leirin yleisohjaajana tukien erityisesti ryhmiä, joissa tarvitaan lisäresursseja.

Päiväleireille ohjaaja toimii yleensä omassa tiimissä. Lisäksi saattaa olla myös bonustyöntekijä, joka kiertää apua tarvitsevissa tiimeissä ohjaajan tehtävissä vaihtaen työtiimiä tarpeen mukaan.

Apuohjaaja (vähintään 16-vuotias)

 • vastaa osaltaan leiriläisten hyvinvoinnista työtiiminsä kanssa
 • auttaa ja pitää huolta leiriläisistä
 • toteuttaa erilaisia ohjelmia
 • hoitaa oman erillisen vastuualueensa tehtävät
 • osallistuu leirin palavereihin
 • osallistuu järjestettävään henkilökuntakoulutukseen
 • osallistuu leirialueen puhtaanapitoon ja siivoukseen
 • pystyttää ja purkaa leirillä tarvittavia rakennelmia
 • hoitaa muut esimiehen antamat tehtävät
  • Yksityisen sosiaalipalvelualan TES
  • palkkaluokka kesällä G12A

Yöleirin toimistosihteeri (vähintään 18-vuotias)

 • huolehtii asiakaspalvelusta
 • huolehtii huoltajien ja leiriläisten välisestä kommunikoinnista
 • vastaa asiakaspalvelusta puhelimitse ja sähköpostitse
 • välittää postit ja leiriterveiset leiriläisille
 • asiakasneuvonta ja leiritarjonnasta tiedottaminen
 • vastaa leiritoimiston toimivuudesta, järjestyksestä ja ylläpidosta
 • huolehtii leirin rahaliikenteestä
 • vastaa leiriläisten kanttiinitalletuksista ja -palautuksista
 • vastaa leirikanttiinista (hankinnat, myynti, myyjien perehdytys, inventaariot)
 • osallistuu palvelutiimin kanssa leirialueen puhtaanapitoon ja siivoamiseen
 • vastaanottaa ja käsittelee leiri-ilmoittautumiset ja leiirkuljetukset järjestösihteerin loma-aikana
 • osallistuu muihin palvelutiimin tehtäviin tarpeen mukaan
 • osallistuu järjestettävään henkilökuntakoulutukseen
 • pystyttää ja purkaa leirillä tarvittavia rakennelmia
 • hoitaa muut esimiehen antamat tehtävät
  • Yksityisen sosiaalipalvelualan TES
  • palkkaluokka kesällä G16B

Yöleirin ensiapuvastaava (vähintään 18-vuotias, Kiljavan Leirikesällä voimassa EA2-kurssi, muilla yöleireille EA1-kurssi. Taidot ja tiedot voi osoitta myös opintotodistuksella.)

 • vastaa leirin ensiavusta niin tapaturma- kuin sairaustapauksissa
 • vastaa leiriläisten lääkkeiden säilyttämisestä sekä leiriläisten säännöllisestä lääkityksestä
 • vastaa riittävästä EA-välineistöstä ja leirin lääkevarastosta
 • tutustuu kaikkien leiriläisten terveydentilaan ja raportoi siitä henkilökunnalle
 • antaa tarvittavan ensiavun ja hoitaa pienemmät vammat
 • arvioi leiriläisten sairaanhoitotarpeen
 • kouluttaa henkilökunnalle ensiavun perusteet
 • vastaa leirialueen hygieniasta
 • vastaa löytötavaroista ja varavaatteista
 • osallistuu muun palvelutiimin tehtäviin tarpeen mukaan
 • osallistuu järjestettävään henkilökuntakoulutukseen
 • pystyttää ja purkaa leirillä tarvittavia rakennelmia
 • osallistuu leirialueen puhtaanapitoon ja siivoukseen
 • Kiljavan Leirikesällä voimassa EA2-kurssi voimassa, muilla yöleireille EA1-kurssi voimassa. Taidot ja tiedot voi myös opintotodistuksella osoittaa.
 • hoitaa muut esimiehen antamat tehtävät
  • Yksityisen sosiaalipalvelualan TES
  • palkkaluokka kesällä G16B

Yöleirin huoltomies (vähintään 18-vuotias, B-ajokortti, vähintään vuoden ajokokemus)

 • vastaa leirirakennelmista (teltat, teltta-alustat, telineet ym.)
 • osallistuu leirialueen hygieniasta huolehtimiseen
 • vastaa tarvittavista huoltotoimenpiteistä (esim. kottikärryjen renkaanvaihdot ym.)
 • arvioi ulkopuolisen huoltotoimenpiteiden tarpeen
 • hoitaa tarvittavat hankinnat yhteistyössä leirinjohtajan ja ohjelmapäällikön kanssa
 • vastaa leirin kuljetuskalustosta ja toimii huoltoauton ensisijaisena kuljettajana
 • osallistuu muun palvelutiimin tehtäviin tarpeen mukaan
 • avustaa ohjaajia oman tehtävänsä puitteissa
 • osallistuu järjestettävään henkilökuntakoulutukseen
 • pystyttää ja purkaa leirillä tarvittavia rakennelmia
 • osallistuu leirialueen puhtaanapitoon ja siivoukseen
 • huolehtii leirin paloturvallisuudesta
 • hoitaa muut esimiehen antamat tehtävät
  • Yksityisen sosiaalipalvelualan TES
  • palkkaluokka kesällä G16B

Päiväleirien pakettiautokuski (vähintään 18-vuotias, B-ajokortti, vähintään vuoden ajokokemus)

 • kuljettaa päiväleirien tarvikkeita varaston ja leirien välillä
 • tekee hankintoja leireille
 • huolehtii omalta osaltaan tiedon kulusta leirien ja palvelun välillä
 • tukee ohjaajia ja mahdollistaa ohjelmaan keskittymisen leirillä
 • suunnittelee logistiikkavastaavan kanssa yhteistyössä päiväleirien logistiikan
 • vastaa leirin kuljetuskalustosta ja toimii huoltoauton ensisijaisena kuljettajana
 • osallistuu järjestettävään henkilökuntakoulutukseen
 • hoitaa muut esimiehen antamat tehtävät
  • Yksityisen sosiaalipalvelualan TES
  • palkkaluokka kesällä G16B

Yöleirin mediavastaava (vähintään 16-vuotias)

 • vastaa leiri-dvd:n toteuttamisesta
 • vastaa leirin nettilehden toteuttamisesta
 • päivittää säännöllisesti Leirikesän sosiaalisen median kanavia
 • osallistuu muun palvelutiimin tehtäviin tarpeen mukaan
 • osallistuu järjestettävään henkilökuntakoulutukseen
 • pystyttää ja purkaa leirillä tarvittavia rakennelmia
 • osallistuu leirialueen puhtaanapitoon ja siivoukseen
 • hoitaa muut esimiehen antamat tehtävät
  • Yksityisen sosiaalipalvelualan TES
  • palkkaluokka kesällä G16B

Yövalvoja (vähintään 18-vuotias)

 • huolehtii lasten turvallisuudesta ja hyvinvoinnista yöaikaan
 • huolehtii leiriläisten säännöllisestä lääkityksestä ja terveydenvalovnnasta yön aikana
 • vastaa leirialueen vartioinnista yöaikaan
 • huolehtii leirin paloturvallisuudesta yöaikaan, tarkastaa telttakylien sammutusvälineistön
 • huolehtii leirialueen puhtaanapidosta ja siivouksesta
 • osallistuu muun palvelutiimin tehtäviin tarpeen mukaan
 • raportoi leirinjohtajalle joka aamu yön tapahtumat
 • osallistuu järjestettävään henkilökuntakoulutukseen
 • pystyttää ja purkaa leirillä tarvittavia rakennelmia
 • hoitaa muut esimiehen antamat tehtävät
  • Yksityisen sosiaalipalvelualan TES
  • palkkaluokka kesällä G16B

Yöleirin keittiön vuorovastaava (hygieniapassi suoritettu)

 • toimii keittiössä vuorovastaavana
 • vastaa keittiön ja ruokailualueen siisteydestä ja hygieniasta
 • avustaa keittiöpäällikköä muonituksen suunnittelussa ja toteuttamisessa
 • toimii keittiöpäällikön varahenkilönä
 • ohjaa ja opastaa keittiöapulaisia
 • osallistuu järjestettävään henkilökuntakoulutukseen
 • osallistuu leirialueen puhtaanapitoon ja siivoukseen
 • pystyttää ja purkaa leirillä tarvittavia rakennelmia
 • omaa hygieniapassin
 • hoitaa muut esimiehen antamat tehtävät
  • Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus
  • palkka leirillä talvella ja Kesärinteessä G19C, kesällä Kiljavan Leirikesällä G22D

Yöleirin keittiöapulainen (vähintään 15-vuotias, hygieniapassi suoritettu)

 • osallistuu ruoan valmistukseen, sen jakeluun ja tarvittaviin jälkitöihin
 • huolehtii keittiön ja ruokailualueen siisteydestä ja puhtaudesta
 • osallistuu järjestettävään henkilökuntakoulutukseen
 • omaa hygieniapassin
 • osallistuu leirialueen puhtaanapitoon ja siivoukseen
 • pystyttää ja purkaa leirillä tarvittavia rakennelmia
 • hoitaa muut esimiehen antamat tehtävät
  • Yksityisen sosiaalipalvelualan TES
  • palkkaluokka kesällä G12A